Gündem

CHP’li Mehmet Tüm: Millî piyango haram da milyonlarca Alevi’den Diyanete giden vergiler sizce helal midir?

"Diyanet İşlerinin bütçesi 12 bakanlıktan daha fazladır"

21 Aralık 2017 18:26

TBMM Genel Kurulu’nda 2018 bütçesinde "Denge" üzerinde söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm,  iktidardan partilerine yapılan ‘ana ihanet’ suçlamasıyla ilgili olarak  “ Devletin tüm kurumlarını, orduyu, yargıyı FETÖ'ye teslim etmektir asıl ihanet, FETÖ ne istediyse hepsini vermektir” diyen Tüm, ‘milli piyango haramdır’ açıklaması yapan Diyanet İşleri Başkanlığına dikkat çekerek, “ Millî piyango haram da milyonlarca Aleviden Diyanete giden vergiler sizce helal midir? Alevilerden aldığınız vergileri sadece tek bir mezhebin hizmetine aktarmanız sizce helal midir” dedi. 

 AKP’lilerin,  mezhep ayrımcılığı suçlamasıyla karşı çıktıkları CHP’li Tüm’ün bütçe konuşması şöyle:

CHP GRUBU ADINA MEHMET TÜM (Balıkesir) - 80 milyonluk ülkenin vergileri yandaşa, rantçıya, faizciye, tek adamın harcamalarına ve lüks araçlarına gidiyor. Hesap sorduğumuzda AKP'nin Genel Başkanı bizlere "Ana ihanet partisi ülkeye yaptıklarımın hiçbirini görmüyor." diyor. Biz ülkeye yaptıklarını çok iyi görüyor ve biliyoruz. Asıl ihanet, 80 milyonu yoksullaştırıp Man Adası'na vergi kaçırmaktır; asıl ihanet, İranlı bir sahtekârdan rüşvet alıp ülkemizin itibarını beş para etmektir; asıl ihanet, ülkeyi parsel parsel teröre, rantçıya, yandaşa peşkeş çekmektir... (CHP sıralarından alkışlar) asıl ihanet, ormanlarımızı, derelerimizi, doğamızı millete küfredenlere teslim etmektir; asıl ihanet, FETÖ'yü bu ülkenin başına bela etmektir…

MEHMET TÜM (Devamla) - …Devletin tüm kurumlarını, orduyu, yargıyı FETÖ'ye teslim etmektir; asıl ihanet, FETÖ ne istediyse hepsini vermektir. Kimin ihanet içinde olduğunu halkımız çok iyi biliyor.

Değerli milletvekillerim, sizlere bir ihanet örneği daha anlatacağım, sabredin. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz gün "Millî piyango haramdır." diye bir açıklama yaptı. Diyanet İşlerinin bütçesi 12 bakanlıktan daha fazladır ama bütçeden bu kadar pay alıp yaptıkları tek şey saray fetvacılığıdır.

MEHMET TÜM (Devamla) - Ülkede başka dert kalmamış gibi utanmadan çıkıp millî piyangoya, lotoya haram diyorsunuz. Ülkemizde bu kadar yoksuz ve işsiz varken, iktidarın milyonlarca vergi kaçırmasına neden haram demiyorsunuz? 80 milyondan vergi alan bir kurum olarak neden bir kez bile rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk haram demiyorsunuz? Çocuklara tecavüz edilirken, kızlarımız yurtlarda yanarken bir kere bile neden yazıktır, günahtır demediniz?

MEHMET TÜM (Devamla) - Kadın cinayetleri, iş cinayetlerine fıtrat denirken bir kelime bile etmediniz. FETÖ din yalanlarıyla insanları kandırırken neden tek bir kelime söylemediniz? (CHP sıralarından alkışlar) Şimdi, "Millî piyango haram." diyorsunuz. 80 milyondan vergi alıp sadece tek adam propagandası yapan TRT'nin aldığı vergiler sizce helal midir? Millî piyango haram da milyonlarca Aleviden Diyanete giden vergiler sizce helal midir? Alevilerden aldığınız vergileri sadece tek bir mezhebin hizmetine aktarmanız sizce helal midir?

MEHMET TÜM (Devamla) - Sayın Bakan, size söylüyorum: Aleviler ödedikleri vergileri sizlere asla helal etmiyorlar. Hâlen bu insanları eşit yurttaş olarak görmüyorsunuz, görmek zorundasınız.

MEHMET TÜM (Devamla) - Bu bütçede yer vermediğiniz işsiz gençlerimiz bu yaptıklarınızı asla unutmayacaklardır. Halkımıza yaşattığınız bu ekonomik krizin faturasını önümüzdeki seçimlerde mutlaka ödeyeceksiniz.

Değerli milletvekilleri, bir ülkede ekonomik kriz derinleştikçe siyasi kriz de o oranda derinleşir. OHAL bahanesiyle halkımızı korku ve baskı politikalarıyla idare ediyorsunuz. Buna rağmen, saray rejimine karşı insanlar korkusuzca yaşamın her alanında direniyorlar ve direnmeye devam edecekler. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET TÜM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça iki yüz seksen gündür açlık grevine devam ediyor, işlerine geri dönmek istiyorlar. Bu 2 insanı önce işten attınız, olmadı; sonra hapse attınız, yine olmadı; şimdi, bu insanları OHAL Komisyonuyla uyarıyor, ölüme terk ediyorsunuz. Sizlerde hiçbir vicdan ve adalet duygusu yok mudur? Unutmayın ki haklı olan er geç kazanacaktır. Korkuyla, baskıyla, sindirmeyle ekonomimiz coşuyor, yalanlarla asla kimseyi kandıramazsınız ve asla iktidarda da kalamazsınız.

MEHMET TÜM (Devamla) - Bu bütçe adaleti, eşitliği, ekonomik refahı içermiyor.

MEHMET TÜM (Devamla) - Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saray bütçesine tümden, sonuna kadar "Hayır." diyoruz. Biz rant değil, halk için bütçe istiyoruz.

MEHMET TÜM (Devamla) - Konuşmamı Adnan Yücel'in bir dörtlüğüyle bitirmek istiyorum: "Düşlerin sonsuza koştuğu yerde/Sabrın çiçeklerini açtığı yerde/Asla kapanmaz yaşanan defter/Çünkü tarihin en güzel yerinde/Son sözü hep direnenler söyler." (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET TÜM (Devamla) - Dokundu mu? Ne oldu sana ya, acıttı mı seni? Biraz acıtsın canım, bu kadar insan perişanken biraz seni acıtsın yani kusura bakma.

BAŞKAN - Sayın Tüm, konuşmanızı bitirdiniz. Lütfen yerinize geçer misiniz. Lütfen...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Sayın Başkan, çok ayrıştırmacı bir dil kullandı sayın hatip. İspatlanamayan bir sürü iddiayı tekrar tekrar cevapladığımız hâlde sanki cevaplamamışız gibi tekrar iddia etti.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Değerli arkadaşlar, tabii, gerçekler acıdır. Anlıyorum ki benim konuşmam arkadaşları rahatsız etmiştir ama benim niyetim kimseyi rahatsız etmek değil, bu ülkenin gerçeklerini dile getirmektir.

Bu ülkede 15-20 milyon Alevi yurttaşımız var. Alevilerin inanç yeri cemevidir. Bu iktidar tarafından Aleviler yurttaş olarak görülmüyor. Bu nedenden dolayı, tarih boyunca Sivas'ta, Maraş'ta bu Aleviler hedef gösterildi ve katledildiler. Diyoruz ki: Bu Alevileri Çorum'da… Bu Alevileri yurttaş gördüğünüz takdirde bu toplumda bir barış sağlanır. Ama hâlen bugünlerde de Malatya'da, Türkiye'nin değişik yerlerinde Alevi evlerine işaret konuyor. Aleviler bu ülkede barış içinde, birlikte yaşamak istiyorlar.

Bugün soruyorum: Aleviler şu anda askerlik yapmıyor mu, vergi vermiyor mu? Peki, Aleviler "İnanç yerimiz cemevi." dediğine göre, niye kabul etmiyorsunuz, niye yok sayıyorsunuz? Peki, Aleviler bu verdiği vergileri size helal eder mi? Size tabii helal etmezler.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Size haram ederler.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Hep itiraz ediyorlar, önce bu söylediklerime itiraz etsinler.

BAŞKAN - Söz almakta haklısınız, söylediklerinizde değil.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Kalksın, söylesinler.

BAŞKAN - Bu ayrıştırıcı dili kullanmamak gerekiyor.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Ayrıştıran, bakın, iktidarın kendisidir.

BAŞKAN - Alevilerin yurttaş olmadığına dair bir beyanı buradan…

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Bakın, bakın, iktidarda bir tane Alevi vali yoktur, bir bakan yok, bir müsteşar yok.