Gündem

CHP'li Hamzaçebi: Egemen Bağış için yapılan Yüce Divan oylaması usulsüz

Egemen Bağış 255 oyla Yüce Divan'a gitmekten kurtuldu. Ancak Anayasaya göre bu sayının 259 olması gerekiyor

21 Ocak 2015 14:55

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi,   eski AB Bakanı Egemen Bağış’la ilgili TBMM Genel Kurulu’nda Yüce Divan’a sevk etmeme kararı alınmadığını söyledi.  Bağış’la ilgili oylamanın usulsüz olduğunu savunan Hamzaçebi,  Anayasa’nın 96. Maddesine göre Genel Kurul oylamasında salt çoğunluk rakamının bulunmadığını ifade etti. Hamzaçebi,  tartışmaya açtığı oylamayla ilgili Egemen Bağış oylamasına 517 milletvekili katıldı.   Yüce Divan’a Sevk edilmeme kararı 255 oyla alındı. Ancak, Anayasa'nın 96’ncı maddesine göre bunun 259 olması gerekiyor. Hamzaçebi, “Yüce Divana sevk edilmeme kararı için 259’unun ret oyu kullanması gerekirdi. Ret oyu 255’tir. 4 eksik oy vardır. Egemen Bağış’la ilgili sevk edilmeme kararı alınmış değildir” dedi.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Yüce Divan oymalarını değerlendirdi.  Akif Hamzaçebi, “Erdoğan Bayraktar hariç 276 oyla bakanların arkasında durmamıştır. Bu yolsuzluk olduğunun kabulüdür” diye konuştu.

 

‘Bağış oylaması yinelenmeli’

 

Anayasa’nın  ‘toplantı ve karar yeter sayasını” düzenleyen 96. Maddesine göre,  Egemen  Bağış oylamasının yenilenmesi gerektiğini  anlatan Hamzaçebi, “Anayasaya aykırı  oylama var.  Salt çoğunlukla alınmayan kararlar geçerli sayılmamıştır. “ Yüce Divana sevk edilmeme kararı için 259’unun ret oyu kullanması gerekirdi. Ret oyu 255’tir. 4 eksik oy vardır. Egemen Bağış’la ilgili sevk edilmeme kararı alınmış değildir”  dedi.

 

Genel Kurul önergeleri reddetti

 

Hamzaçebi,  Yüce Divan oylamasını yöneten başkanın    Meclis Soruşturma Komisyonu raporunun  kabul edildiğine  yönelik açıklamasına da  karşı çıktı ve  “Dün reddedilenler   Yüce Divan’a sevk edilme önergeleridir” dedi. Hamzaçebi,  “ Allah korkusu değil adalet korkusu olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Hamzaçebi’nin,  Bağış oylamasında gündeme getirdiği  Anayasa’nın, ‘ Toplantı ve karar yeter sayısını7 düzenleyen 96. Maddesi şöyle:

MADDE 96- (Değişik: 21/10/2007-5678/3 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.