Gündem

CHP'li Karaca'dan emniyet genelgesine tepki: Polis orantısız güç kullanacak, basın da yurttaşlar da susacak denilmektedir

02 Mayıs 2021 16:20

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İçişleri Bakanlığı'nın "ses ve görüntü kaydı alınması" başlıklı genelgesine tepki gösterdi. Karaca, "Anayasal güvence altındaki hak ve hürriyetler genelgeler ile ayaklar altına alınmaktadır. Polis orantısız güç kullanacak, basın da yurttaşlar da susacak denilmektedir" ifadelerini kullandı. 

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Karaca, şöyle konuştu:

"Tek kişilik Saray iktidarının ülkemizi içine sürüklediği durum ve demokratik, laik bir hukuk devletinde bu yaşananlar keyfiyetin, hukuk tanımazlığın, şahsım devletinin açık tezahürüdür; İnsan Hakları Eylem Planı’nın bir masal olduğunun kanıtıdır. Anayasal güvence altındaki hak ve hürriyetler genelgeler ile ayaklar altına alınmaktadır. Polis orantısız güç kullanacak, basın da yurttaşlar da susacak denilmektedir. Genelge ile yaşam hakkı, işkence yasağı gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlalini gizleme, orantısız güç kullanımını meşrulaştırma girişimleri kabul edilemez"

"Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı"

Biçer Karaca, genelgenin; "Anayasa'nın basın özgürlüğünü konu alan maddesi dahil uluslararası sözleşmeleri ve Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirterek şu örnekleri verdi:

- Anayasa’nın 26. maddesi ‘Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti’ başlığı ile düzenlenmiştir. Madde, niteliği itibariyle ifade özgürlüğünü düzenlemektedir. Niteliği itibarıyla haber alma özgürlüğünü de bu madde kapsamına girmektedir. Genelgede kısıtlanmaya çalışılan konu da bu madde kapsamına girmekte ve genelge ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir.

- Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesi ‘İfade Özgürlüğünü’ düzenlemektedir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasında ‘ifade özgürlüğü kavramının haber ve görüş alma özgürlüğünü de kapsadığına’ yer verilmiştir.

- Rize İkizdere’de kolluk görevlilerinin halkın üzerine kayaları yuvarlaması, 1 Mayıs eylemlerinde işkence ve kötü muamelelere varacak şekilde görev yapan kolluk kuvvetleri elbette ki suç işlemektedir. Suç işlenmesi halinde her vatandaşın müdahale etme ve çekim yapma hakkı var kabul edilmektedir.

- Anayasa’nın 28. maddesindeki düzenlemeye uygun olarak basın mensuplarının görev yapması herhangi bir şekilde engellenemez. Ancak genelgede yer alan düzenleme ise bu haliyle Basın Kanuna da tümüyle aykırılık içermektedir.