Gündem

Cezaevlerinde 581 engelli tutuklu var

Bozdağ: Hükümlü ve tutuklular için iyileştirme çalışmaları yapılıyor

08 Ocak 2017 23:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde 581 engelli tutuklu ve hükümlü olduğunu fiziki koşulların iyileştirilmesi için proje çalışması yapıldığını söyledi.

Hizmet veren ceza infaz kurumlarından sosyal kullanım alanı üst katlarda olanların bir kısmına imkânlar dâhilinde asansör yaptırıldığına dikkat çeken Bozdağ,  eğitim çalışmaları için çalışılan görme engelliler için kütüphanelerde kitap bulundurulmaya başlandığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin  Tanrıkulu’nun soru önergesine şu yanıtlara verdi:

Birleşmiş Milletler Cezaevi Kuralları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye niteliğindeki cezaevi kuralları dikkate alınarak, 2000 yılından itibaren ceza infaz sistemimizde reform niteliğinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda özellikle ceza infaz kurumlarımızın fizikî yapısı ve hükümlü rehabilitasyonu alanında çağdaş standartlar yakalanmıştır. Engelli hükümlü ve tutuklu girişi olarak kullanılabilmesi amacıyla, yeni inşa edilen tüm ceza infaz kurumlarında, kurum ana girişindeki boy turnikelerinin bulunduğu yerde göz biyometrisine bağlı 120 santimetre genişlikte bir çelik kapı açılarak bu kapıdan engelli ziyaretçi ve sedye giriş çıkışı sağlanmaktadır.

Engelli mahkûmların temel ihtiyaçlarını daha rahat giderebilmeleri amacıyla birçok koğuşta ıslak mekan, tekerlekli sandalyenin rahatlıkla girip çıkabilmesine elverişli hâle getirilmektedir.

Ceza infaz kurumlarının iki kat üzerine inşa edildiği göz önüne alındığında havalandırma bölümlerinin giriş katta yer alması nedeniyle tüm engelli tutuklu ve hükümlüler bu bölümlerden yeteri kadar ve rahatlıkla istifade etmektedir.

Ülkemiz genelinde 370 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların çok katlı olmadıkları dikkate alındığında engellilerin yaşam şartlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir. 2000'li yıllardan bu yana uygulanan projeler kapsamında yeni inşa edilen tüm ceza infaz kurumlarında ise engellilerin kurum içerisindeki yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, engelli hükümlü ve tutuklu koğuşu yapılarak mahal içindeki tuvalet ve duşlar tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirilmektedir. Koridorlarda kot farkının olduğu yerlerde ise merdiven yanında eğimli yol (rampa) yapılmakta ve bu sayede tekerlekli sandalye kullanan hükümlü ve tutukluların, kapalı ve açık görüş mahallerine daha uygun şartlarda gidebilmeleri sağlanmaktadır.

Öte yandan, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi amacıyla yeni tip ceza infaz kurumu proje çalışmaları yapılmaktadır. Yine hizmet veren ceza infaz kurumlarından sosyal kullanım alanı üst katlarda olanların bir kısmına imkânlar dâhilinde asansör yaptırılmaktadır. Ayrıca, görme engelli mahkûmlara yönelik eğitim verilmesi ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Bu bağlamda kütüphanelerde görme engelli mahkûmlara yönelik kitap bulundurulmaya başlanmıştır.

 İşlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dâhil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine aittir. Bununla birlikte, açılan davalara ilişkin yapılan yargılamalar Anayasanın 9. ve 138. maddelerindeki yetki ve teminata dayalı olarak görev yapan bağımsız mahkemelerce sürdürülüp sonuçlandırılmakta olup, soruşturma aşamasında ve açılan davalarda yargı yetkisi kapsamında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.

 Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden;

 Soru önergesinde bahsi geçen tutuklunun 14/06/2016 tarihinde Silivri 6No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tabipliği tarafından ilk muayenesinin yapıldığı, epilepsi tanısı ile 22/06/2016 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampus Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümüne sevk edildiği, muayene sonucu epilepsi tanısı ile ilaç uygulanmasına karar verilerek Kuruma gönderildiği, ilaçların Kurum tarafından temin edilerek tutuklunun kendisine verildiği,

 23/06/2016 tarihinde acil çağrı butonunun alarma vermesi üzerine, görevli personelin tutuklunun odasına intikal ettiği, bahsi geçen tutuklunun odada bulunan diğer tutuklular tarafından banyoda yere düşmüş ve sıcak suyla yanmış hâlde bulunduğu, tutuklunun acil olarak Silivri Ceza İnfaz Kurumlan Kampusu Devlet Hastanesine götürüldüğü, yapılan tetkik ve muayene sonucunda "duşta kendisini yanlışlıkla yaktığına" ilişkin genel adlî muayene raporu ile tutuklunun "tedaviyi reddettiğine" dair rapor düzenlendiği,

Öte yandan, tutuklunun tahliye edilmesinden sonra annesinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine Kurum personeli ve tutukluyla aynı koğuşta barındırılan tutuklu ve hükümlüler hakkında başlatılan adlî ve idarî soruşturmaların devam ettiği,

Ceza infaz kurumlarında 03/10/2016 tarihi itibarıyla engelli 581 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu, Anlaşılmıştır.