Ekonomi

Çelik: Uzlaşma sağlanamadı ANKARA (A.A)

04 Ekim 2011 23:55

-Çelik: Uzlaşma sağlanamadı ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 4688 sayılı yasada yapılacak düzenlemeye ilişkin, tarafların imza ve itiraz yetkisi, kamu görevlileri hakem kurulunun yapısı konusunda uzlaşamadığını, konunun verilen öneriler çerçevesinde Bakanlar Kurulunda görüşülmesi konusunu değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Çelik, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun hazırlık çalışmalarında taraflar arasında birçok konuda anlaşma sağlandığını, bazılarında ise uzlaşılamadığını söyledi. Bakan Çelik, anlaşma sağlanan konuları şöyle sıraladı: ''Kamu görevlisi tanımı değiştirilerek, adaylık ve deneme süresini tamamlayan kamu görevlilerine sendika üyeliği hakkının verilmesi konusunda mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Sendikal örgütlenmenin hizmet kolu düzeyinde sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlandı. Tüzük, zorunlu organlar, kuruluş işlemleri ve benzeri konularda prosedürün basitleştirilmesi kararlaştırıldı. Sendika üyeliği yasağının kapsamı daraltılarak 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı iş yerlerinin amirleri ile özel güvenlik personeline sendika üyeliği hakkı verilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Sendika yöneticilerinin güvencesi konusunda iyileştirme yapılmıştır. Kamu Personeli Danışma Kurulunun kurulması, iş yeri sendika temsilciliği konusunun yeniden düzenlenmesi, yetkili sendikaların belirlenmesinde dikkate alınan üye sayısı tespitinde 15 Haziran tarihinin esas alınması, toplu sözleşme görüşmelerinin Eylül ayında yapılması ve 2 mali yıl için geçerli olması, toplu sözleşmenin genel ve hizmet kolu düzeyinde yapılması ve belediyelerde fiilen yapılan sosyal denge uygulamaları konusunda teknik heyetin çalışma yapması konusunda mutabakat sağlandı. Konfederasyonların kamu görevlileri hakkında genel denetleyici işlemlerine karşı dava açma hususundaki tereddütün giderilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Sendika ve konfederasyonların istekleriyle kurdukları organlara zorunlu organların yetkilerinin devredilmesine imkan sağlanması konusunda mutabakat sağlandı. Toplu görüşme priminin, toplu sözleşme ikramiyesine dönüştürülmesi konusunda mutabakat sağlandı.'' Anlaşma sağlanamayan konuları da aktaran Çelik, ''Taraflar, imza ve itiraz yetkisi, kamu görevlileri hakem kurulunun yapısı konusunda uzlaşamamıştır. Bu konuların verilen öneriler çerçevesinde Bakanlar Kurulunda görüşülmesi konusunu değerlendirdik ve bu tekliflerin Bakanlar Kuruluna sunulması, komisyonlarda dile getirilmesi konusunu da aramızda değerlendirmiş olduk'' dedi.