Ekonomi

Cari açık yüzde 77 azaldı

Cari işlemler açığı Mart ayında 992 milyon dolara geriledi. 2009'da üç aylık açık yüzde 90.6 azalışla 1.1 milyar dolar oldu

11 Mayıs 2009 03:00

Cari işlemler açığı Mart ayında 992 milyon dolara geriledi. 2009 yılı için üç aylık açık yüzde 90.6 azalışla 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi Mart ayında açık verdi. Ancak açık miktarı geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, cari açık yüzde 76.8 oranında azalarak 4 milyar 279 milyon dolardan 992 milyon dolara düştü.

Alt kalemler itibarıyla, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığının yüzde 70.5 düşerek 1.2 milyar dolara gerilemesi ve gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderlerin yüzde 50.7 azalarak 513 milyon dolara gerilemesi, cari açığın azalmasında etkili oldu.

Hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirler 2008 yılının Mart ayına göre yüzde 12,6 oranında azalarak 601 milyon dolara gerilerken, cari transferlerden kaynaklanan girişler yüzde 26.8 oranında azalarak 134 milyon dolar oldu.

Ocak-Mart döneminde cari açık, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90.6 oranında azalarak 12.3 milyar dolardan 1.1 milyar dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar yüzde 46 azaldı

Doğrudan yatırımlarda yılın ilk üç ayında gerçekleşen net sermaye girişi, yüzde 45.9 azalarak 1.9 milyar dolara geriledi.

2008'in Ocak-Mart döneminde 1.3 milyar dolar net sermaye çıkışı olan portföy yatırımlarında bu yılın aynı döneminde de 3.2 milyar dolar net çıkış gerçekleşti.

Turizm geliri yüzde 20.3 azaldı

Türkiye'nin 2009 yılı Ocak-Mart döneminde net turizm geliri yüzde 20,3 azalarak 1 milyar 570 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) turizmle ilgili olarak gerçekleştirdiği anket çalışmalarının sonuçlarına göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde turizm gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,1 azalarak 2 milyar 467 milyon dolara gerilerken, turizm giderlerinin ise yüzde 11,4 artarak 897 milyon dolara yükseldiği gözlemlendi. Bunun sonucunda söz konusu dönemde, net turizm gelirleri yüzde 20,3 oranında azalarak 1 milyar 570 milyon dolara düştü.

Yurt içinde yerleşik inşaat şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdikleri inşaat hizmetlerinden kaynaklanan net döviz girişi, 2008 yılının Ocak-Mart dönemine oranla yüzde 18,4 artarak 277 milyon dolar oldu.

2008 yılının ilk çeyreğinde toplam 1 milyar 270 milyon dolar fazla veren Hizmetler Dengesi kalemi, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 2 azalarak 1 milyar 244 milyon dolar fazla verdi.

Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi kalemindeki net çıkış, 2008 yılının Ocak-Mart dönemine göre yüzde 4,1 oranında azalarak 1 milyar 846 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yatırım geliri kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar, sırasıyla 447 milyon dolar, 87 milyon dolar ve 1 milyar 289 milyon dolar oldu.

Sermaye ve finans hesapları

Finans hesaplarında geçen yılın Ocak-Mart döneminde 11 milyar 630 milyon dolar net sermaye girişi gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 207 milyon dolar tutarında net sermaye çıkışı oldu.

Doğrudan yatırımlar kalemi altında, Türkiye;deki yabancı sermayeli şirketlerin yurt dışındaki ortaklarından kullandıkları kredileri ve yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye;de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını da içeren yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, 2008 yılının ilk çeyreğinde 4 milyar 493 milyon dolar olarak gerçekleşmişken bu yılın aynı döneminde yüzde 50 azalışla 2 milyar 248 milyon dolar oldu.

Alt kalemler itibariyle incelendiğinde, yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye;de gerçekleştirdikleri net gayrimenkul alımlarının 2008 yılının aynı dönemine oranla yüzde 63 azalarak 303 milyon dolara düştüğü görülürken, Türkiye;deki yabancı sermayeli şirketlerin yurt dışındaki ortaklarından kullandıkları kredilerle ilgili olarak 121 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirildi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlarla ilgili olarak, 2008 yılının ilk üç ayında net 993 milyon dolar tutarında yatırım yapılmışken bu yılın aynı döneminde yapılan yatırım miktarı 356 milyon dolara geriledi.

Sonuç itibariyle, doğrudan yatırımlar kaleminde bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen net sermaye girişi, 2008 yılının aynı dönemine oranla yüzde 45,9 azalarak 1 milyar 892 milyon dolar oldu.

ETİKETLER

haber