Ekonomi

Cari açık 77,5 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası, 2011 yılının ilk yarısında 71,6 milyar dolar olan 12 aylık birikimli cari açığın...

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Merkez Bankası, 2011 yılının ilk yarısında 71,6 milyar dolar olan 12 aylık birikimli cari açığın, üçüncü çeyrekte 77,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.
Ödemeler dengesi tanımlamasına göre dış ticaret açığı, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde, yüzde 44,5 oranında artarak 24,1 milyar dolara ulaştı. Yıllık dış ticaret açığı ise yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 9,1 oranında artarak 88,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Diğer taraftan, yıllıklandırılmış veriler incelendiğinde cari işlemler açığındaki artış hızı azalırken, 2011 yılının ilk yarısında 71,6 milyar dolar olan 12 aylık birikimli cari açık, üçüncü çeyrekte 77,5 milyar dolara çıktı.

Net hizmet gelirleri 2011 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında artış gösterirken, bu artışta, net turizm gelirlerinin yükselmesinin yanı sıra, diğer taşımacılık gelirlerindeki artış da etkili oldu.

2011 yılının üçüncü çeyreğinde, rezerv değişimleri (TCMB, bankalar ve diğer sektörler) ile IMF kredileri hariç tutulduğunda, 10,4 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti.

Bankaların ve diğer sektörlerin uzun ve kısa vadeli kredileri, doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) ile yurt dışında yerleşik kişi ve bankaların yurt içinde yerleşik bankalar nezdindeki mevduatlarının sermaye girişlerinin temel kaynağı olduğu dikkati çekerken, bu dönemde finansman kaynakları içinde, portföy yatırımları ile kısa vadeli sermaye girişlerinin payının azaldığı, DYY ve uzun vadeli sermaye girişlerinin payının ise arttığı gözlendi.

2011 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 178,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise 514,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2011 yılı ikinci çeyrek sonuna göre 39,6 milyar dolar azalırken, bu gelişmede varlıkların 4,8 milyar dolar, yükümlülüklerin ise 44,4 milyar dolar azalışları belirleyici oldu.