Gündem

Çapan adaleti TBMM'de arıyor

Ergenekon kapsamında tutuklanan Gürbüz Çapan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü

28 Kasım 2008 02:00

Ergenekon davasında  tutuklu  yargılanan eski İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın avukatları ,TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. 

Avukatların komisyona gönderdiği dilekçede, Çapan’ın 57 gündür tutuklu olduğu belirtilerek, Çapan hakkındaki soruşturmanın, “Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi olmak sıfatı ile sahibi olduğu gazetenin hisselerini yine aynı davada tutuklu yargılanan Veli Küçük’e bedelsiz vermek” suçlamalarına yönelik olduğu anımsatıldı.

Dilekçede Çapan’ın, Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi olmadığı, ancak Cumhuriyet Gazetesi’ni yaşatmak amacıyla kurulan Yenigün Holding A.Ş’de hisse sahibi olduğu vurgulanarak, “Veli Küçük’e hisselerini bedelsiz devretmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, hisselerin herhangi bir bedelle de kimseye devredilmediği rahatlıkla ticaret sicil kayıtlarından da anlaşılabilecek bir husustur” denildi. Dilekçede şöyle denildi:

“Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçları Ceza Muhakemesi Kanunu'nda  (CMK) tutuklamayı haklı sayabilecek suçlar arasında sayılmamıştır. Tutuklamaya ve tutukluluk halinin devamına ilişkin gerekçeler belirtilmemiştir.
Mahkemenin tutuklama ve tutuklamanın devamına ilişkin kararlarında gerekçenin belirtilmemiş olması, CMK’ya aykırı olduğu gibi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarıyla da bağdaşmamaktadır. Bu dava nedeniyle de İHAM nezdinde Türkiye aleyhine çok sayıda dava açılması söz konusu olabilecektir. AİHM kararları hem Anayasa'nın, hem de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince iç hukuk bakımından bağlayıcı kabul edilmelidir.”

Dilekçede, Çapan’ın, “adil yargılanma hakkının ihlali” ile karşı karşıya kaldığı ifade edilerek, İnsan Hakları Komisyonu’ndan, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ni de göz önüne alarak, adil yargılanma hakkının ihlaline ilişkin yapılan başvurunun değerlendirmeye alması istendi.