Gündem

"Çalışan her 10 kişiden üçü sosyal güvenceden yoksun"

"Kadınların yüzde 44,5'i, gençlerin de yüzde 45,5'inin hiçbir sosyal güvencesi yok"

06 Eylül 2018 16:37

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin durumu ve mevcut sorunlara işaret eden DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, nüfusun yüzde 15’inin, çalışanların ise üçte birinin sosyal güvenceden yoksun olduğunu bildirdi.

Sendika tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken başlıklar şöyle:

»Kadınların yüzde 44,5’i, gençlerin de yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yok.

»Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 13,5 iken OECD üye ülke ortalaması yüzde 21.

»2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yardımlardan yararlanırken bu sayı 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aileye çıktı.

»Sistem içinde emeklilere ayrılan payın fazlalığı görüşünün aksine emekliler için yapılan harcamalarda Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarının da altında.

»Zorunlu olarak bireysel emekliliğe dahil edilen her 10 kişiden 6’sı sistemden çıktı.

»İşsizlik sigortasına başvuru fazla işsizlik sigortasından faydalanma oranları düşük. İşsizlik sigortasından faydalanmak için başvuran her 10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından faydalanabiliyor.

Raporun tamamı için TIKLAYIN.