Ekonomi

BÜTÇE RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

01 Ocak 2011 13:26

-BÜTÇE RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bugün yürürlüğe giren 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, giderler 312,5 milyar lira, faiz hariç giderler ise 265 milyar lira olarak yer aldı. 279 milyar liralık bütçe gelirinin öngörüldüğü 2011 Bütçesinde, 232,2 milyar lira vergi toplanması hedeflendi. Bu yılın bütçe açığı da 33,5 milyar lira olarak belirlendi. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, 2011 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. Bu cetvellerde yer alan projelerle, ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö hattının iyileştirilmesi ve demir yolu boğaz tüp geçişi inşaatı projesi, Ulaştırma Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleriyle, diğer demir yolu yapım projeleri hariç) 2011'de başlanabilmesi için proje veya yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup; kamu kurumlarınca kullanılan taşıtların giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne; kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar Bakanlar Kurulu kararıyla edinilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait taşıtlar, İhale Kanunu'na tabi olmaksızın mübadele yoluyla yenileriyle değiştirilebilecek. Aradaki fiyat farkı döner sermaye gelirleri, sosyal tesis ve kantin gelirlerinden karşılanacak. Ancak, TSK'nın 10 yaş üzerindeki taşıtları, (Milli Savunma Bakanlığında 40 adeti, Jandarma Genel Komutanlığında 10 adeti, Sahil Güvenlik Komutanlığında 5 adeti geçmemek şartıyla) yenileriyle değiştirilebilecek ve aradaki fiyat farkı bütçeden ödenecek. TSK'ya stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle, savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kaynakları değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak. -MEMUR ZAMMI- Devlet memurlarına yılın ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerinde yüzde 4'er zam yapılması öngörülen Bütçede, sözleşmeli personelin ücret tavanı da 3 bin 245 lira olarak tespit edildi. Memurların denge tazminatının 80 lira artırılması planlanan Bütçe Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşları, bu yıl, 2010'da ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde atama yapabilecek. Bu şekilde memur ihtiyacını karşılayamayacak kurumlardan yüksek öğrenim kurumları için ilave 4 bin, diğerleri için ilave 21 bin atama izni verilebilecek.

ETİKETLER

haber