Ekonomi

BÜTÇE GELİRLERİ 265,3 MİLYAR LİRA OLACAK ANKARA (A.A)

10 Ekim 2010 16:38

-BÜTÇE GELİRLERİ 265,3 MİLYAR LİRA OLACAK ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yürütülen çalışmaların sonuçlanmasıyla Orta Vadeli Mali Plana (2011-2013) ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2011 yılında 33 milyar 493 milyon lira olarak öngörülen bütçe açığı 2012 yılında 32 milyar 261 milyon lira ve 2013 yılında 24 milyar 359 milyon liraya gerileyecek. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı 2011 yılı için eksi 2,8 olarak belirlenirken, 2012 yılında bu rakam yüzde 2,4, 2013'de de yüzde 1,6'ya gerileyecek.  2011 yılı için öngörülen faiz dışı fazla 14 milyar 7 milyon lira olarak belirlenirken, bu rakam 2012 yılında 20 milyar 239 milyon lira, 2013 yılında da 25 milyar 641 milyon liraya yükselecek. Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı ise 2011 yılında yüzde 1,2, 2012'de yüzde 1,5 ve 2013'de yüzde 1,7 olarak hesaplandı.  Orta Vadeli Mali Plana göre, Merkezi Yönetim bütçesi faiz dışı giderlerinin 2011 yılında 264 milyar 919 milyon lira, 2012 yılında 286 milyar 717 milyon lira ve 2013 yılında da 309 milyar 2 milyon lira olması bekleniyor.  Merkezi Yönetim bütçesi faiz dışı giderlerin GSYH'ya oranı ise 2011 yılında yüzde 21,8 olurken, bu rakam 2012 yılında yüzde 21,3, 2013 yılında yüzde 20,8 olarak hesaplandı.  2011 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 265 milyar 359 milyon lira olması beklenirken, 2012 yılında bu rakam 292 milyar 146 milyon lira ve 2013 yılında da 321 milyar 261 milyon lira olacak.  Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH'ya oranı 2011 yılında yüzde 21,8 olurken, bu rakam 2012 yılında yüzde 21,7 ve 2013 yılında da yüzde 21,6 olarak belirlendi.  -MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ- 2011-2013 döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri, makroekonomik göstergeler, temel politika belgelerinde ortaya konulan öncelikler ve kamu idarelerinin ihtiyaçları esas alınarak belirlendi.  Merkezi yönetim bütçe giderleri 2011 yılında 312 milyar 519 milyon lira, 2012 yılında 339 milyar 317 milyon lira ve 2013 yılında ise 359 milyar 103 milyon lira olarak öngörüldü.  2011'de personel giderleri 72 milyar 299 milyon lira, bir sonraki yıl 78 milyar 164 milyon lira ve 2013'de 84 milyar 64 milyon lira olacak. Orta vadeli Mali Plan'da sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2011 yılında 12 milyar 737 milyon lira, 2012'de 13 milyar 749 milyon lira ve 14 milyar 662 milyon lira olarak yer aldı.  2011-2013 yılları arasında mal ve hizmet alım giderleri sırasıyla 30 milyar 49 milyon lira, 31 milyar 718 milyon lira ve 33 milyar 347 milyon liraya yükselecek.  2011'de 115 milyar 778 milyon lira olarak öngörülen cari transferler bir sonraki yıl 125 milyar 849 milyon liraya, 2013'de de 136 milyar 556 milyon lira çıkacak. Faiz giderleri ise 2011 yılında 47 milyar 500 milyon, 2012'de 52 milyar 500 milyon lira ve 2013'de 50 milyar lira olacak.  Bütçe giderlerinin GSYH'ya oranı 2011 yılında yüzde 25,7 olarak belirlenirken, bu rakamın 2012 yılında 25,3 ve 2013 yılında da 24,2'ye gerileyeceği hesaplandı.  Faiz giderlerinin GSYH'ye oranı 2011-2013 yılları için sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 3,9 ve yüzde 3,4 olarak öngörüldü.  -MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ- Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Orta Vadeli Programda yer alan makroekonomik göstergeleri ile gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve gelirlerin geçmiş yıllarda gösterdiği eğilim dikkate alınarak belirlendi.  Buna göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri net 2011 yılı için 279 milyar 26 milyon lira olarak belirlenirken, bütçe gelirlerinin 2012'de 307 milyar 56 milyon, 2013'de de 334 milyar 743 milyon liraya yükselmesi öngörüldü. Merkezi yönetim bütçe vergi gelirleri ise net 2011 yılı için 232 milyar 220 milyon lira olarak öngörülürken, 2012'de bu rakam 255 milyar 902 milyon, 2013'de 281 milyar 909 milyon lira olacağı hesaplandı.  Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin (net) GSYH'ya oranı ise 2011'de yüzde 23, 2012'de yüzde 22,9 ve 2013'de de yüzde 22,5 olacak. Merkezi yönetim bütçe vergi gelirleri (net) GSYH'ye oranı 2011'de yüzde 19,1, 2012'de yüzde 19,1 ve 2013'de de yüzde 19 olarak belirlendi.