Gündem

“Bu suça ortak olmayacağız” diyen akademisyen Battal Odabaşı, üniversiteden atıldı!

Bildiriye imza atan 29 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı

26 Ocak 2016 10:47

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin yayımladığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan 29 akademisyen görevden uzaklaştırılırken, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Battal Odabaşı’nın üniversitedeki görevine son verildi. 

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre Odabaşı, görevden alınmasını değerlendirirken “Biz bu yola çıktığımızda başımıza bunların gelebileceğini bilerek çıktık. 1402’likler 12 yıl süren mücadeleler sonucunda haklarına geri kavuştular. Biz de onlar gibi mücadelemizi sürdüreceğiz”” dedi.

Bölgenin kan gölüne döndüğünü, akademisyen olarak buna tepkisiz kalamayacaklarını da belirten Odabaşı “Soktates’ten Bruno’ya, İsmail Beşikçi’ye gelene kadar bilimin, üniversitenin savunması gereken şey özgür düşüncedir. Fikrini açıklamak hürriyeti Türkiye’nin yasa ve anayasalarında da evrensel hukukta da AİHM kararlarında da belirtilmektedir. Bu herkes gibi bilim insanları için de hürriyettir. Biz karanlığa ışık tutmalıyız. Karanlığa ışık tutmazsak ışığın da bir anlamı yoktur. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

 

Üniversite: Devletin birlik ve bütünlüğüne karşı duruş 

 

Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’nden Odabaşı’na gönderilen yazıda ise şöyle denildi: “Basında yer alan haber bültenlerinde ‘1100 akademisyen askeri, polisi katliamla suçladı’ haberi ile ‘Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız’ başlığı altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni suçlayan, devletimizin ülkemizde teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi katliam ve kıyım olarak nitelendiren, devletin şiddet uyguladığını ve bu şiddete hemen son verilmesini talep eden, şahsınızın da imzacılar arasında yer aldığı bir bildiri ve taahhüt yayınlanmıştır. Söz konusu haber ve bildiride üniversite yönetiminin bilgisi ve izni olmaksızın, adınızın yanında üniversitemizin adı da tarafınızca kullanılmıştır. Üniversitenin durumdan haberdar olması üzerine ilgi yazı ile talep edilen yazılı açıklamanızda, bu metni anayasal hak ve ödevler kapsamında imzaladığınız belirmektensiniz. Rektörlük makamının genelgesi ile Rektörlük Makamından izin alınmadan basına haber ajanslarına, radyo ya da televizyonlara demeç verilmemesi hususu tüm ideri ve akademik personele duyurulmuştur. Bu nedenle devletin birlik ve bütünlüğüne karşı duruş sergilediği görülen bu bildiriyi imzalamanız, üniversitenin iç disiplin hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir... Yine bu fiiliniz karşılıklı güven ilişkisini zedelediği, doğruluk ve bağlılığa uymadığı gibi hizmet sözleşmesinden kaynaklanan özen ve sadakat borcunuza da aykırılık teşkil etmektedir. Sonuç olarak yapılan hizmet sözleşmesinden kaynaklanan özen ve sadakat borcuna aykırı davranmanız, imzalamış olduğunuz sözleşme şartlarına ve işverenin emir ve talimatlarına uymamanız nedeniyle iş akdiniz feshedilmiş ve üniversitemizden ilişiğiniz kesilmiştir”

 

Aydın Üniversitesi: 'İç talimatlara uymadı' 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli,  öğretim üyesi Battal Odabaşı'nın kurumdan atılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

''Üniversitemizin 'rektörlük onayı olmadan basın kuruluşlarına açıklama yapmama konusundaki' iç talimatlarına, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında yapılan hizmet sözleşmesinden kaynaklanan mükellefiyetlerine aykırı davranma ve üniversitemizle imzalamış olduğu hizmet sözleşmesinde yer alan '...ülkemizin birlik ve beraberliğini zedeleyici davranışlarda bulunma' vb durumlarda Üniversitenin sözleşmeyi tek taraflı ve haklı olarak feshetme hakkına dayanılarak hizmet sözleşmesi feshedilmiştir.''