Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri: Haklı ve onurlu bir yerden sesleniyoruz; baş eğmedik, eğmeyeceğiz, aşağı bakmayacağız!

"Bütün saldırılara, hedef göstermelere, zora ve zorbalığa karşı hâlâ aynı noktadayız: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!"

03 Şubat 2021 16:56

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesini talep ettikleri bildiride, Bulu protestoları sırasında yaşanan polis müdahalelerini, öğrencilerin tutuklanmasını ve gözaltına alınmasının iradelerini kıramayacaklarını söyleyerek "İrademizi kıramayacaksınız, direnişimizi teslim alamayacaksınız! Baş eğmedik, eğmeyeceğiz! Aşağı bakmayacağız!" dediler.

Atatürk Enstitüsü öğrencilerinin açıklamasının tamamı şöyle:

"Ezilenlerin geleneği gösteriyor ki," der Walter Benjamin, "içinde yaşadığımız olağanüstü hâl' istisna değil, kuraldır." İktidar sarhoşluğu içerisinde olanların unuttukları bir gerçek var: Zorbalığın olduğu yerde her zaman direniş de vücut bulur! 

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanması, yıllardır yaşadığımız OHAL uygulamalarının bir başka örneği olarak karşımıza çıktı. Üniversitemiz ilk günden beri barikatlarla, TOMA'larla, "akrep"lerle ve uzun namlulu silahlarla abluka altında. Bir aydır üniversitenin bütün bileşenleri bu hukuksuzluğa ve polis şiddetine direniyor. Başından beri taleplerimiz sadece üniversitemiz özelinde değil, bütün Türkiye'de eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk bir üniversite sistemine yönelik oldu. Tam da bu yüzden her yerden yükselen dayanışma sesleri, sesimizle birleşip muktedirlerin kulaklarında çınlayan, ezilenlerin yüreklerinde yer eden bir haykırışa dönüştü.

Bütün saldırılara, hedef göstermelere, zora ve zorbalığa karşı hâlâ aynı noktadayız: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz! Üniversitemizin kapısına kelepçe vurulması, kulüp odalarına yapılan baskınlar, BÜLGBTİ+ Çalışmaları Kulübü'nün hedef gösterilmesi ve resmi adaylık sürecinin kaldırılması, evlerimizin gece yarısı basılması, hukuksuz bir şekilde yapılan gözaltı ve tutuklamalar bizleri yıldıramayacak. Bizler, muktedirlerin hayalini dahi kuramayacakları haklı ve onurlu bir yerden sesleniyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri olarak bir kere daha taleplerimizi yineliyoruz: 

  • Tutuklanan, ev hapsinde tutulan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!
  • Üniversitemizi abluka altına alan polis ordusu geri çekilmelidir!
  • Melih Bulu ve bütün kayyum rektörler istifa etmelidir!
  • Bütün Türkiye'de rektörlük seçimleri üniversitelerin tüm bileşenlerinin katılımıyla yapılmalıdır!

İrademizi kıramayacaksınız, direnişimizi teslim alamayacaksınız!

Baş eğmedik, eğmeyeceğiz!

Aşağı bakmayacağız!

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Öğrencileri