Dünya

BM, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini uzattı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

14 Aralık 2011 20:09

-BM, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini uzattı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.12.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 7 aydan biraz daha fazla bir süre uzatılmasını öngören karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Görev süresi yarın dolacak UNFICYP'in süresi, kararın kabulüyle 19 Temmuz 2012'ye dek uzatılmış oldu. Konsey, kararında, müzakerelerin daha yoğun bir safhaya ulaşmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, adada statükonun sürdürülemez olduğunu kaydetti ve bu kapsamda Kıbrıs'ta iki liderden özellikle temel konularda müzakerelerin ivmesini daha da artırmalarını istedi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Ocak 2012'de New York'ta Greentree'de iki liderle yine üçlü görüşme yapacağı hatırlatılarak, müzakerelerden yakın zamanda ''kesin ilerleme'' kaydedilmesinin sabırsızlıkla beklendiği vurgulanan kararda, Genel Sekreter Ban'ın üçlü görüşmeye ilişkin raporundaki ''Beklentim, çözümün bütün iç yönlerinin o zamana dek çözülmüş olmasıdır, böylece bu görüşmenin hemen ardından çoklu bir konferansa doğru ilerleyebilelim'' cümlesine de ''iki tarafın da rızasıyla'' ifadesi eklenerek aynen yer verildi. Genel Sekreterin müzakerelerde ilerleme sağlanılması için gösterdiği tüm çabalardan memnuniyet duyulduğu ifade edilen kararda, Genel Sekreterin Ocak 2012'deki üçlü görüşmenin ardından Konsey'e müzakere sürecindeki ilerlemeyi değerlendiren bir rapor da sunacağı vurgulandı. Konsey, kararda, iki liderden, müzakerelere ilişkin kamuoyundaki havayı iyileştirmelerini, bu kapsamda toplumlarına müzakerelerle ilgili daha yapıcı ve uyumlu mesajlar vermelerini de istedi. İki lidere, kadın grupları da dahil olmak üzere sivil toplumun, müzakere sürecine uygun şekilde daha fazla katılmasını sağlamaları çağrısında da bulunan Konsey, güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının ve yeni geçiş kapılarının açılmasının, ayrıca adada kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi için uğraşan komitenin insani çalışmalarının önemini dile getirdi. Kararın uygulamaya dönük maddelerinde ise ''Kıbrıs'ta devam eden kapsamlı görüşmelerde bugüne dek sağlanan cesaret verici ilerlemeden ve bu ilerlemenin sonucunda gelecek aylarda daha kesin ilerlemelerin beklenilmesinden memnuniyet duyulduğu'' belirtilerek, iki liderden, ''müzakerelerdeki ivmeyi yoğunlaştırmaları, müzakere sürecine yapıcı ve açık bir şekilde müdahil olmaları, Ocak 2012'deki üçlü görüşmeye hazırlık amacıyla geriye kalan temel meselelerde yakınsama sağlamak için çalışmaları'' istendi.  Kararda, tüm bu değerlendirmeler ışığında, UNFICYP'e tam destek veren Konsey, UNFICYP'in yarın dolacak görev süresini 19 Temmuz 2012 tarihine dek uzattı ve Genel Sekreter'den bu kararın uygulanmasına ilişkin raporu, 1 Temmuz 2012'ye dek hazırlayıp kendisine sunmasını istedi. Kararda daha önce kabul edilen Güvenlik Konseyi kararlarında da görüldüğü gibi Kıbrıs Rum yönetiminden ''Kıbrıs Hükümeti'' olarak bahsediliyor. 2009-2010 döneminde Konseyin geçici üyesi olarak görev yapan Türkiye, Konseyde UNFICYP kararlarının oylamalarında bu yüzden hep ''hayır'' oyu kullanmıştı.