Dünya

BM: İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin Filistin'e maliyeti 57,7 milyar dolar

24 Kasım 2021 20:30

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), İsrail'in Batı Şeria'da 2000'den bu yana sürdürdüğü işgal ve benzeri kısıtlayıcı uygulamalarının Filistinlilere ekonomik maliyetinin 57,7 milyar ABD dolarını bulduğunu bildirdi.

UNCTAD'ın yayımladığı "İsrail İşgalinin Filistinliler için Ekonomik Bedeli: Batı Şeria'da 2000-2019 Arası Fakirlik" isimli raporda İsrail'in bölgedeki işgal ve günlük hareketleri sınırlandırma faaliyetlerinin Filistinlilere olumsuz etkileri incelendi.

Raporda, Batı Şeria'da hane halkı yoksulluğunu giderme bedelinin, 2007'de 1998'e kıyasla 6 kat artarak 73 milyon dolardan 428 milyon dolara yükseldiğine işaret edilerek, Filistinlilerin eylül 2000'de başlattığı ikinci ayaklanma (intifada) sonrası, fakirlik ve gelir eşitsizliğinin tedricen arttığı kaydedildi.

İsrail'in işgal ve kısıtlama uygulamalarının olmaması durumunda 2004'te Batı Şeria'daki fakirlik oranının yüzde 35'ten yüzde 12'ye düşebileceği belirtilen raporda, 2019'da ise bölgede kişi başına düşen milli gelirin, o yılki istatistiklerden 4 kat daha fazlasına çıkıp 6 bin 964 doları bulabileceği tahmini yapıldı.

Raporda ayrıca İsrail işgalinin Batı Şeria'daki ekonomik büyümeyi istikrarsız hale getirdiği, bölgenin yıllık büyüme oranının 2008'den 2019'a kadar yüzde 13,1 ile yüzde 1,6 arasında gidip geldiği belirtildi.

Raporda, bölgedeki dükkan ve iş yerlerinin faaliyetinin sınırlandırmasından ötürü işsizlik oranının 2007'den 2019'a kadar yüzde 18'lerde seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Batı Şeria'daki işgali ve halkın günlük faaliyetlerini sınırlandıran uygulamalarının Filistin halkına ekonomik bedelinin 57,7 milyar doları bulduğuna işaret edilen raporda, bu rakamın Batı Şeria'nın 2019'daki gayri safi yurt içi hasılasının 3,5 katına tekabül ettiği vurgulandı.​​​​​​​ (AA)