Gündem

Bilim insanları salgın sonrası sürekli hale gelmesi beklenen işsizliği aşmak için dünyadaki 'temel gelir' tartışmasını yorumladı

23 Mayıs 2020 16:47

T24 Haber Merkezi

Bilim Akademisi'nin "Salgın Döneminde Toplum ve Sosyal Politika" yayınına katılan Prof. Dr. Çağlar Keyder, toplumsal ihtiyaçların zaman içinde artığını belirterek, işsizlikle birlikte harcamalarla ihtiyaçlar arasındaki dengenin bozulduğunu söyledi. 

Sanayideki istihdam daralmasıyla birlikte hizmetler sektöründe yoğunlaşmanın yaşandığını ancak bunun istihdam sorunu çözmediğini belirten Çağlar Keyder, yeni kapitalizmin sürekli işi olmayan, tek bir işi olup oradan emekli olmayan bir nüfus yarattığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik ve belirsizliğin daha da yükseldiğini, bunun da ihtiyaçları fazlalaştırdığını ifade eden Prof. Keyder, bugünkü işsizliğin süreklilik kazanacağını belirtti. 

Sürekli işsizlik nedeniyle istihdama bağlı olmayan yurttaşlık yani temel gelir desteğinin gündeme geleceğine dikkati çeken Keyder, "bunun kaynağının nereden geleceği sorusu da gündeme gelecektir" dedi. 

Devletlerin gelir vergisi ile kaynak yaratabilmesinin zor olduğunu belirten Çağlar Keyder, servet vergisinin gündeme geleceğini söyledi. Keyder, bunun için orta sınıf ve işçi sınıfının bir araya gelip devleti buna zorlayıp zorlamayacağının belirsiz olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Ayşe Buğra ise salgın ortamında yoksulluk ve işsizlikle nasıl baş edileceğinin gündeme geldiğini bunun da temel gelir tartışmasını gündeme getirdiğini kaydetti.

Temel gelirin bir yoksulluk yardımı olmadığını, bir ülkede belirli yaştaki bireylere ihtiyaç tespitine bağlı olmaksızın gelir transferinin yapılması olduğunu ifade eden Prof. Buğra, bu fikrin dünya genelinde çekici olduğunu söyledi. 

Prof. Deniz Kandiyoti ise pandeminin toplumda eşitsizliği derinleştirdiğini belirterek "salgının sınıf ve ırk boyutlarının ortaya konulduğunu ancak toplumsal cinsiyet boyutunu tam olarak anlaşılmadığını kaydetti. 

Salgın nedeniyle yapılan araştırmalarda kadınların bakım emeği yükünün daha da artığını belirten Kandiyoti, düşük gelirli kesimlerde pandemi nedeniyle kadın yoğun mesleklerin öne çıktığını ve temel hizmetleri sağladığını ifade etti.