Özel Dosya

Belediyeye karşı hayvan hakları zaferi!

Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı davayı kazanınca...

21 Ağustos 2010 03:00

MEHMET DEMİRKAYA T24

Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP),  İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı davayı kazanınca,  Büyükçekmece Gölü havzasında hafriyat döküm alanı olarak kullanılan arazinin protokolü  Belediye Meclis kararıyla iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2008’de,  Büyükçekmece Kıraç Beldesi sınırları içindeki büyük bir alanı, “hafriyat toprağı dolgusu ile rekreasyonun sağlanması” için Maliye Bakanlığı’ndan izin aldı. Büyükşehir Belediyesi bu izin ile söz konusu arazinin 10 yıllığına kendilerine kiraya verilmesi için İstanbul Defterdarlığı ile bir protokol yaptı.

HAYTAP’ın itirazı

Büyükçekmece Gölü havzasındaki söz konusu arazinin hafriyat toprağı ile doldurulmasıyla ilgili alınan Belediye Meclis kararın iptali için HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı avukat Ahmet Kemal Şenpolat, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Şenpolat, oldukça uzun olan dava dilekçesinin girişinde, itiraz gerekçeleri için şunları belirtmişti:
“Adı geçen bu karar(Belediye Meclis kararı) her ne kadar doğa, çevre ve insan sağlığı açısından iyi bir kararmış gibi gözükse de ekli fotoğraflardan, bilimsel mütalalardan tespit de edileceği  üzere adı geçen parseller zaten yeşil alan olup, özellikle baraj göl havzası içinde olmasından dolayı, gerek sincapların, tavşanların,  kekliklerin, tilkilerin, kuşların, kaplumbağaların  barınma yeri olduğu gibi göçmen kuşların da yüzyıllardır Marmara Denizi’nden sonraki mecburi  uğrak ve dinlenme yeridir. İlkbahar ve sonbahardaki göç sırasındaki son istasyondur. Bir diğer değişle bu bölge zaten doğal yaşama alanı olup, çevresel atıkların , molozların buraya kontrolsüz bir şekilde dökülmesi şeklinde devam eden pratik uygulama (de fakto eylem), hukukileştirilerek (de iuri) hale getirilip, fiilen ve yasal olarak korunabilecek şekilde bir kılıfa sokulmak istenmektedir.

Söz konusu parseller meclis kararında anılanın aksine çöp alanı değildir. Yüz binlerce insanın ve hayvanın yaşadığı, temel su ihtiyaçlarını, temiz hava ihtiyaçlarını karşıladığı hele hafriyat döküm alanı hiç değildir. Pratikte böyle bir şey yapılıyor olsa bile koruma görevini yerine getirmeyen yine idarenin kendisidir. Kaldı ki, bu bölge, İSKİ ve Jandarma çevre timi tarafından sıkı bir şekilde korunmaya çalışılmaktadır. Eğer böyle bir ihmal varsa davalı Büyükşehir belediye başkanlığının zabıta ekiplerinin bu alanları isterlerse kontrol edip, korumayı daha sıkı hale getirebilme ve bu doğal su havzasını etkin bir şekilde himaye etme şansları her zaman bulunmaktadır”. 


Yürütmeyi durdurma kararı


HAYTAP’ın 2008’de açtığı davayla ilgili olarak İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi de yaptırarak  10 Ağustos 2009’da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı avukat Şenpolat, “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi temyize başvurdu. Dava şimdi Danıştay’da” dedi.


Belediye Meclisi kendi kararını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü, HAYTAP’ın açtığı dava dosyasının ve bilirkişi raporlarının incelenmesini gerekçe göstererek, İstanbul Defterdarlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı protokolün iptali için Belediye Meclisi’ne teklif sundu. 2 Ağustos 2010 tarihli teklifi 12 Ağustos 2010 tarihli toplantıda değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce alınmış olan ve protokolün dayanağı olan Meclis kararını iptal etti. 

Büyükçekmece Gölü havzasının korunması için HAYTAP’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı 2 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.


ETİKETLER

haber