Ekonomi

BELEDİYELER NEFES ALDI ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 13:42

-BELEDİYELER NEFES ALDI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Belediyeler, son yıllarda ilk kez rahatladı. Geçen yılın ilk yarısında 1,3 milyar lira açık veren belediye bütçeleri, bu yıl aynı dönemi 1,9 milyar liralık fazlayla kapattı. AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden derlediği verilere göre, mali kriz ve mahalli idare seçimlerinin de etkisiyle özellikle 2008 ve 2009 yıllarını yüksek tutarlı bütçe açıklarıyla geride bırakan belediyeler, bu yıl harcamalarından daha fazla gelir elde etti. Ekonomideki canlanmaya paralel artan vergi gelirleri, belediyelerin merkezi yönetim bütçesinden aldıkları payları yükseltirken, bu yıl yeniden belirlenen emlak vergisine tabi değerler de emlak vergisi tahsilatında ciddi bir artışa neden oldu. Bu da belediyelerin bütçe harcamalarını daha kolay finanse etmelerini sağladı. -17 MİLYARLIK HARCAMA, 19 MİLYARLIK GELİR- Verilere göre, bu yılın ilk yarısında belediyeler 13 milyar 990 milyon 337 bin lira harcama yaptı. İSKİ, ASKİ, EGO, ESHOT gibi bağlı kuruluşların bu dönemdeki toplam harcaması ise 3 milyar 463 milyon 400 bin lira oldu. Bu şekilde belediye ve bağlı kuruluşların toplam harcaması 17 milyar 453 milyon 737 bin liraya yükseldi. Bunun 6 milyar 389 milyon lirası genel kamu hizmetlerine, 3 milyar 617 milyon lirası iskan ve toplum refahı hizmetlerine, 1 milyar 886 milyon lirası da çevre koruma hizmetlerine gitti. Ocak-Haziran döneminde belediyeler ve bağlı kuruluşların harcamaları, geçen yıl seviyesinde kalırken, gelirlerde yüzde 19'luk bir artış meydana geldi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde belediyeler 15 milyar 913 milyon 540 bin lira, bağlı kuruluşlar da 3 milyar 471 milyon 545 bin lira gelir elde etti. Böylece toplam gelir 19 milyar 385 milyon 85 bin liraya ulaşırken bunun 3 milyar 138 milyon 412 bin lirasını vergi gelirleri oluşturdu. Belediyelerin söz konusu dönemde topladığı vergilerin yarısından fazlası da emlak vergilerinden geldi. Belediyeler, 6 ayda 1 milyar 185 milyon 681 bin lirası bina, 445 milyon 158 bin lirası arsa ve 22 milyon 545 bin lirası arazi vergisi olmak üzere 1 milyar 653 milyon 384 bin lira emlak vergisi topladı. Yerel idarelerin elektrik ve havagazı tüketim vergisi tahsilatı 357 milyon 532 bin lira, çevre temizlik vergisi tahsilatı 170 milyon 788 bin lira, harç gelirleri de 730 milyon 406 bin lira oldu. Belediyelerin para cezası gelirleri de, 350 milyon 968 bin lira olarak gerçekleşti. -BÜTÇE PAYLARI ARTTI- 6 aylık dönemde belediye ve bağlı kuruluşlara, merkezi yönetim bütçesinden de 8 milyar 26 milyon 785 bin lira aktarıldı. Vatandaş, yol, su, kanalizasyon gibi işler için belediyelere kamu harcamalarına katılma payı olarak 247 milyon 52 bin lira ödedi. Belediyeler bu dönemde 500 milyon 227 bin lira kira geliri elde etti. Su hizmeti gelirleri 2 milyar 590 milyon 378 bin lira, ulaştırma hizmet gelirleri de 926 milyon 26 bin lira olarak belirlendi. -YÜKÜMLÜLÜKLER FAZLA- Bu yılın ilk yarısında bütçe fazlası veren belediyelerin kısa ve uzun vadede oldukça yüksek tutarlı yükümlülükleri olduğu da anlaşıldı. Muhasebat Genel Müdürlüğü tablolarına göre, Haziran sonu itibariyle belediyeler, 26 milyar 422 milyon 433 bin liralık, bağlı idareler ise 5 milyar 371 milyon 518 bin liralık mali varlığa sahip bulunuyor.  Buna karşılık, belediyelerin kısa ve uzun vadeli mali yükümlülükleri 34 milyar 981 milyon 397 bin liraya, bağlı idarelerin ise 13 milyar 871 milyon 536 bin liraya ulaşıyor. Bunların 9 milyar 13 milyon liralık bölümünü de banka kredileri meydana getiriyor.   -RAKAMLARLA BELEDİYE BÜTÇELERİ- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, belediyeler ve bağlı idarelerin yılın ilk yarısındaki bazı harcama ve gelir rakamları şöyle: HARCAMA VE GELİRLER           OCAK-HAZİRAN                                 (Bin TL)  --------------------          -------------- HARCAMALAR                      17.453.737   -Personel                        3.819.661 -Mal ve hizmet alımları          6.263.372 -Faiz harcamaları                  695.426 GELİRLER Vergi gelirleri                  3.138.412 -Bina vergisi                    1.185.681 -Arsa vergisi                      445.158 -Arazi vergisi                      22.545 -Çevre temizlik vergisi            170.788 -Haberleşme vergisi                 24.469 -Elektrik ve havagazı tüket. ver.  357.532 -Eğlence vergisi                    49.447 -Yangın sigortası vergisi           10.448 -İlan ve reklam vergisi            134.249 -Harçlar                           730.406 .Bina inşaat harcı                 183.878 .İşgal harcı                       113.608 .İşyeri açma izin harcı             31.037 .Tatil günleri çalışma ruhsat har.  28.253 .Toptancı Hali resmi                85.900 .Yapı kullanma izni harcı           52.118 Hizmet gelirleri                  -Otopark işletmesi gelirleri        15.348 -Çevre-esenlik hizmet gelirleri     59.681 -Su hizmetleri gelirleri         2.590.378 -Ulaştırma hizmet gelirleri        926.026 -Doğalgaz hizmet gelirleri           6.994 -Sağlık hizmeti gelirleri           27.346 -Ekonomik hizmetlere ilişkin gel.  109.548 -Sosyal hizmetlere ilişkin gel.     29.045 Kira gelirleri                     500.227 Faiz gelirleri                      74.190 Para cezaları                      350.968 Kişi ve kurumlardan alınan pay   8.869.307 -Vergi ve harçlardan alınan pay  8.026.785 -Kamu harcamalarına katılma payı   247.052 -Mahalli idarelere ait paylar      143.607