Ekonomi

Belediyeler elektrik ve gazdan vergi alacak

Belediye mücavir alan içinde oturanlar elektrik ve havagazından yüzde 5 tüketim vergisi ödeyecekler.

15 Ocak 2009 02:00

Belediye mücavir alan içinde elektrik ve havagazı tüketenler tüketim bedeli üzerinden yüzde 5 elektrik ve havagazı tüketim vergisi ödeyecekler.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, bu oran, imal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1 olarak uygulanacak.

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından satış bedeli ile birlikte tahsil edilecek.

Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında tüketilen elektrik vergiden istisna olacak.

Ayrıca dini hizmetlerin yürütüldüğü cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde; milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda ve doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde tüketilen elektrik, elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf olacak.