Gündem

'Bedduamız ektedir; arz ederim'

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Bahçelievler'deki arazilerinin yarısını yeşil alan yapan Büyükşehir'i Allah'a havale etti!

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Bahçelievler'deki arazilerinin yarısını yeşil alan yapan Büyükşehir'i Allah'a havale etti! Askıdaki plana itiraz eden Özekinci, dilekçesine vakıf duası ile bedduasını da ekledi. 'Bunu dikkate alarak karar verin' çağrısı yaptı!
 

Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün Bahçelievler Haznedar'daki 5 bin 411 metrekarelik boş arazisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008'de ilköğretim alanı olarak bölge planlarına işlendi. Ancak vakıf itiraz edince mahkeme planları iptal etti. Büyükşehir Belediyesi de 2010'da arazinin tamamını yeşil alan olarak planladı.


İkinci kez itirazda bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü, arazinin büyük bölümünün ticaret ve hizmet, kalanının  park alanı olarak planlara geçmesini istedi. Talebi görüşen Belediye Meclisi, bu defa arazinin yarısını yeşil alan yarısını ise ticaret ve hizmet alanı olarak planlara işledi.


Araziyi, yap-işlet-devret modeliyle alışveriş ve ticaret merkezi yapılması için 7 milyon 290 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkaran İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, zarara uğradığını düşünerek askıya çıkarılan plana tekrar itiraz etti. Ancak bu defa dilekçeye vakıf duası ve beddusını da ekleyerek meclis üyelerini insafa çağırdı.


Akşam gazetesinin haberine göre; Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlü İbrahim Özekinci imzasını taşıyan yazıyla belediyeye gönderilen itiraz yazısında, vakfın görevleri sıralandı ve 'Birçok yardım hizmetinde bulunan vakfımızın gelirlerini artırana bir duası, gelirlerini düşürene de bedduası bulunmaktadır' denildi.


'Karar verirken duayı ve bedduayı da dikkate alın' çağrısı yapılan dilekçede şu ifadeler yer aldı:


"Plana bakıldığında parselimizin yarısı yeşil alan olarak ayrılmıştır. Bu durum, vakıflar olarak mağdur duruma düşmemize sebep oldu. Ülke ve millet menfaatlerine yardımlar yapan vakfımızın gelirinin düşürülmemesi gerekmektedir. Vakfımıza ait bu arsa, kurumunuza başvurmuş bir şahıs veyahut şirket arazisi olarak değerlendirilmemelidir. Devletimize ve milletimize ait olan bu arsanın, yapılacak plan tadilatıyla değeri ve geliri artacaktır. Bu nedenle askıda bulunan plana itiraz ediyor ve parselimizin tamamının ticaret ve hizmet alanına alınmasını, Vakıflar'ın kuruluş nedenini, duasını ve bedduasını dikkate alarak belirlenmesi hususunu arz ederim.' Vakıfların son itirazını belediye meclisi kasım ayı oturumunda karara bağlayacak.BEDDUA


- Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamber'i tasdik eden, sultan, emir, bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, fesh edilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse, haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Malik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez...DUA


- Her kimse ki; Vakıflar'ın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teala'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükafatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin..."

ETİKETLER

haber