Gündem

BDP, otizmli çocuklar için Meclis araştırması verdi

BDP'li Pervin Buldan otizmli çocuklar için Meclis araştırması verdi

21 Ekim 2012 17:14

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

BDP, Otistik çocukları olan ailelerin yaşadığı sorunların araştırılması ve çözüm yollarının tespiti için Meclis araştırması verdi. Önerge sahibi Grup Başkanvekili Pervin Buldan, ailelerin gelecekle endişelerine dikkat çekti ve “Otistik çocukları olan aileler, çocuklarının, sağlık problemleriyle baş ederken ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.” dedi.

Hastanelerden okula kadar ailelerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekilen araştırma önergesinde şu değerlendirmelere yer verildi:

- Otistik çocukları olan aileler, çocuklarının, sağlık problemleriyle baş ederken ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Hastanelerde, otistik çocuklar için tahsis edilen alanların olmaması, psikolojik destek sağlayan merkezlerin azlığı gibi eksiklikler bunların bazılarıdır. Otistik çocukların eğitimi de başlıca sorunlar arasındadır.

- Okul ve bu çocukların özel eğitimini sağlayacak öğretmen eksikliği aileleri ve çocukları zor durumda bırakmaktadır. Bunların dışında ailelerin bu sorunlarla baş ederken yaşadıkları psikolojik zorluklarda yaşanan en büyük sorunlar arasındadır. Çocukların gelişimi süresince normal bir çocuğu büyüten bir ebeveyne göre daha büyük sorumluluk ve emek gerektirdiği için bu ailelere psikolojik destek verecek merkezlerin olmaması büyük bir eksikliktir.


Otizm 3 yaşından önce ortaya çıkıyor


- Otizm, doğuştan olan, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörobiyolojik bir bozukluktur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyen ve kişinin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkmakta ve bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

- Otistik çocuklar, sosyal etkileşimde yetersizdirler. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamakta güçlük çekerler ya da uygun tepkilerle karşılık veremezler. Nesne takıntıları vardır, herhangi bir nesneyi özellikle sert nesneleri ellerinde tutarlar, taşırlar, çevirerek, döndürerek izlerler ya da koklarlar. Görme, işitme, tat, koku ya da dokunma duyularının bazılarında ya da tümünde aşırı duyarlılık gösterirler.


Tehlikelere karşı duyarsızlar


- Acıya karşı duyarsızdırlar. Düştüklerinde, yaralandıklarında canının yandığına ilişkin tepki göstermezler. Aşırı hareketlilik ya da hareketsizlik gösterirler. Tehlikeler karşısında duyarsızdırlar. Otizmin nedenleri konusunda, kalıtımsal etkiler üzerinde önemle durulmaktadır. Otizmin nedenlerini aydınlatmaya yönelik yapılan son dönem araştırmalarda genetik, beyin işlevleri, bağışıklık sistemi etkenleri de incelenmiş, organik, nörolojik ya da biyolojik faktörlerin otizmin nedenleri arasında yer aldığı tespit edilmiştir.


 Hangi tedaviyi uygulamalıyım? 


- Bir aile için en zor ve en stresli anlardan biri, çocuklarının otizme sahip olduklarını ilk öğrendikleri zamandır. Veliler bu noktadan sonra kritik ve hayati belirleyici bir soruyla karşı karşıya kalır. Çocuğuma yardım etmek için ne yapmalıyım? Hangi tedavileri uygulamalıyım. Ona nasıl davranmalıyım gibi. Otistik çocuğu olan aileler, kendilerini nelerin beklediği ve çocuklarının ileride nasıl olacağı endişesini yaygın bir biçimde yaşamaktadırlar. Özellikle çok erken yaşlardaki duruma bakıp, çocuğun ileride hangi noktaya geleceğini ve nasıl bir gelişim göstereceğini kestirmek zordur.