Gündem

BDP, kürsü eyleminde CHP’yi yalnız bırakmadı

TBMM Genel Kurulu’nda, içtüzük düzenlemesine karşı en sert muhalefet dün gece yapıldı.

09 Şubat 2012 02:00


Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA


TBMM Genel Kurulu’nda, iç tüzük düzenlemesine karşı en sert muhalefet dün gece yapıldı. CHP’nin kürsü işgaline BDP destek verdi. Alkışlar ve sloganlar atılan eylemde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek istifaya davet edildi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da “Burası Saddam Meclisi değil, Esad Meclisi değil” dedi.Meclis Genel Kurulu’nun gergin oturumu tutanaklara yansıdı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, oturumu devam ettirmeye yönelik girişimlerine CHP ve BDP alkışlı protesto başlattı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Sayın Başkan, İç Tüzük 68'e göre İç Tüzük'ü uygulamanızı istirham ediyoruz. On dakika ara verdiniz ama iki saattir yoksunuz”  dedi. Çiçek’in geri adım atmaması üzerine milletvekillerinin alkışlı protestosu artarak devam etti. Vural,  Çiçek’e “Sayın Başkan, bu fiilî olarak İç Tüzük'ü ihlal eden tutuma geçit veremezsiniz. Türkiye bir hukuk devletidir. Meclis Başkanlığının hukuku uygulaması gerekiyor” dedi,  Çiçek, oturumu kapatmadı. Tartışmalar büyüdü.  İşte tutanaklara yansıyan konuşmalar:

MHP’li Vural:  İç tüzük’e göre kapatacaksınız.

MHP İzmir Milletvekili Vural: Hukukun gereğini yapın lütfen.

Başkan Çiçek: Hukukun gereği herhâlde bu değil, hukukun gereği bu değil. (Kürsü önünde toplanan CHP milletvekillerinden ayakta, sürekli ve şiddetli alkışlar)

MHP’li Vural: Hukukun gereğini siz yapın efendim. İç Tüzük 68'e göre gereğini yapacaksınız.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı: Bu işi, bu noktaya götüremezsiniz Sayın Başkan. Ne kadar ciddi olduğumuzu görmüyor musunuz? Senin gücün yetmeyecek.

Başkan Çiçek: Ben 68'e göre ara vermedim, 68'e göre ara vermedim. (Kürsü önünde toplanan CHP milletvekillerinden ayakta, sürekli ve şiddetli alkışlar)

MHP’li Vural: Sayın Başkanım, keyfî yönetime izin veremeyiz. Yok böyle bir şey ya! Yok böyle bir şey. Sayın Başkan, talimat nereden gelirse gelsin izin vermeyeceğiz. Hukuka aykırı tutumunuzu kınıyoruz. İç Tüzük 68'i uygulamaya davet ediyorum.


‘Çiçek istifa’ sloganları 

Meclis Başkanı Çiçek’in çalışmayı sürdürmek istemesi üzerine kürsü önündeki milletvekilleri “Çiçek istifa!” diye slogan attı. Bundan sonraki tartışma da tutanaklarda şöyle yer aldı:

CHP Mersin Milletvekili Atıcı: İç Tüzük 68'i uygulayın lütfen, size bunu uygulama emri verildi.

Başkan Çiçek: Lütfen siz yerinize oturun, lütfen, lütfen...

CHP Mersin Milletvekili Atıcı: İzin vermemiz mümkün değil.

Başkan Çiçek: Siz buyurun yerinize...

CHP Mersin Milletvekili Atıcı: Çok mu hoşunuza gidiyor Meclisin bu durumda olması? Meclisi ne hâle getirdiğinizi görmüyor musunuz? (Kürsü önünde toplanan CHP'li bir grup milletvekilinden "Çiçek istifa!" sesleri, ayakta, sürekli ve şiddetli alkışlar)

Başkan Çiçek: Evet, lütfen yerinize oturun, ondan sonrasını konuşalım.

CHP Konya Milletvekili Kart: 68'inci madde açık.

Başkan Çiçek: 68 kavgadan dolayıdır, kavga mı var ortada? Lütfen…

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler için soru-cevap kısmıyla ilgili olarak sisteme girmek isteyen varsa lütfen girsin.

CHP Konya Milletvekili Kart: Allah korusun ağır sonuçları… Olacakların sorumlusu sizsiniz!
(Kürsü önünde toplanan CHP'li bir grup milletvekilinden "Çiçek istifa!" sesleri, ayakta sürekli ve şiddetli alkışlar)

Başkan Çiçek: Soru soran olmadığına göre teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

(Kürsü önünde toplanan CHP'li bir grup milletvekilinden "Yuh!" sesleri, ayakta, sürekli ve şiddetli alkışlar)

Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. Birinci bölüm 1 ila 9'uncu maddeleri kapsamaktadır. Birinci bölüm üzerinde söz isteyen var mı?


‘Burası Saddam Meclis’i değil’

MHP Grup Başkanvekili Vural: Hayır, takip edemiyoruz, buna izin veremezsiniz, grup olarak görüşmeleri takip edemiyoruz.

Başkan Çiçek: Siz yerinize oturun, yerinize oturun lütfen rica edeceğim.

(Kürsü önünde toplanan CHP'li bir grup milletvekilinden "Çiçek istifa!" sesleri, ayakta, sürekli ve şiddetli alkışlar)

Ama kürsü işgali sebebiyle Meclisin…

MHP’li Vural: Sayın Başkan, biz grup olarak oturumu takip edemiyoruz.

Başkan Çiçek: Tamam, Sayın Vural bir oturun, ben bir izah yapayım, ondan sonra. Peki, şimdi, bir şeyi söylemek istiyorum: Kürsünün işgal edildiği nerede vakidir? Kürsü işgal edilerek sorun çözülebilir mi?

MHP’li Vural: Siz kürsüyü işgal ediyorsunuz o zaman.

Başkan Çiçek: Ben niye işgal ediyorum?

MHP’li Vural: İç Tüzük'ü uygulayın.

Meclis Başkanı Çiçek: İç Tüzük'ü uyguluyorum.

(Kürsü önünde toplanan CHP'li bir grup milletvekilinden "Çiçek istifa!" sesleri, ayakta, sürekli ve şiddetli alkışlar)

Ben yapmıyorum, yapmak istemiyorum ama bu Meclis hiçbir zaman böyle bir işgali ne gördü ne de hak etti, bunu doğru bulmuyorum. Bundan sonra kendi istediği olmayan herkes kürsüyü işgal ederse bu İç Tüzük ne anlam ifade edecek?

MHP’li Vural: 68'i uygulayın diyoruz!

Başkan Çiçek: Anladım, peki, "68'i uygulayın." diyorsunuz, ama şu işgalin bana İç Tüzük'te bir maddesini gösterin! Şu görüntünün bana İç Tüzük'te bir maddesini gösterin!

MHP’li Vural: Burası Saddam Meclisi değil, Esad Meclisi değil!

(Kürsü önünde toplanmış olan CHP'li bir grup milletvekilinin "Çiçek istifa!" sesleri)

Başkan Çiçek: İç Tüzük'te şunun bir gerekçesini gösterin, bir maddesini gösterin! Her istediği olmayan kürsü işgal edecekse, o zaman bu Meclis nasıl çalışacak? (Kürsü önünde toplanmış olan CHP'li bir grup milletvekilinin "Çiçek istifa!" sesleri)

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı: Olacaklardan siz sorumlusunuz Sayın Başkan!

MHP’li Vural: Sayın Başkan, İç Tüzük'ü uygulayın diyorum!

Başkan Çiçek: Bundan sonra kürsü işgal ederek müzakere yapacaksak, sorunları böyle çözeceksek bu İç Tüzük ne işe yarayacak, ben de onu soruyorum.

(Kürsü önünde toplanmış olan CHP'li bir grup milletvekilinin "Çiçek istifa!" sesleri)

Oktay Vural, usul tartışması açılmasını isterken AKP Milletvekili Yahya Akman kürüyse yöneldi. AKP ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüyünce Çiçek “Görüşme imkânı kalmadığı için”  oturumu kapattı.