Ekonomi

BDDK’dan ‘aktif rasyosu’na kısa vadeli kredi ayarı

30 Mayıs 2020 09:16

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye, Merkez Bankası’yla daha çok Swap (Para takası) yapmaya ve daha fazla Hazine tahvili almaya itmek için uygulamaya koyduğu “aktif rasyosu”nda değişikliğe gitti. Rasyoda yapılan değişiklik, KOBİ ve ihracat kredilerinin ağırlığını artırırken 3 aylık kredileri hesaplamadan çıkarıyor; finansman bonoları ise mevduat kapsamına alınıyor...

BDDK'nın açıklaması şöyle:

1 Haziran'da geçerli olacak yeni düzenlemeye göre; TL Mevduat + Yabancı Para (YP) Mevduat toplamı 25 milyar TL’nin altında kalan bankalara 31.12.2020 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanınmasına;
AR’ın (Aktif rasyosu) pay kısmında yer verilen “Krediler” kalemindeki, KOBİ kredilerinin, proje finansmanı kredilerinin ve ihracat kredilerinin hesaplamada 1,1 katsayısı ile ağırlıklandırılmasına,
3 aydan kısa vadeli kredilerin, hesaplamada “Krediler” kalemine dahil edilmemesine,
Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları TL cinsi repoların ve ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli TL finansman bonolarının hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen “TL Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına,
Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları YP (Yabancı para) cinsi repoların, hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen “YP Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına,
AR’ın payda kısmının hesaplanmasında, “YP Mevduat” kalemi toplamının,
YP Kredilere kadar olan kısmına 1 katsayısının
YP Kredileri aşan kısmına ise 1,75 katsayısının uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
Yeni dönemde AR için aşağıdaki formül kullanılacak.