Ekonomi

BDDK, bankalardan ayrıntılı bilgi istedi

BDDK'nın, bankalardan faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi toplayıp taslak hazırlayarak sektörün görüşüne sunması bekleniyor.

12 Ekim 2009 03:00

BDDK'nın, bankalardan faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi toplayıp taslak hazırlayarak sektörün görüşüne sunması bekleniyor.

Son yıllarda Türkiye'deki bankaların yoğunlaştığı özel bankacılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgisini de çekti.Referans'ın haberine göre,bankalardan özel bankacılık konusundaki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler isteyen BDDK, Türkiye'de özel bankacılık faaliyetlerinin büyüklüğünü, alt hizmet türlerini, müşteri tipolojisini ve bu konudaki düzenleme ihtiyaçlarını tespit etmek için harekete geçti. BDDK, bankalardan özel bankacılık biriminin kuruluş tarihi, kaç şube ile hizmet verdiği, personel sayısı, müşteri ve çalışan başına müşteri sayısı, çalışanların eğitimi ve yetki belgesi sahipliği ile birim başına dağılımı ve bu hizmeti veren şubelerin iller bazında dağılımı gibi bilgiler istedi. CNBC-e BUSINESS dergisinin özel bankacılık ekinde yer alan habere göre, bankalara özel bankacılığın organizasyondaki yeri ile sorumluluk alanlarını da soran BDDK, bu alanda özel bir marka kullanılıp kullanılmadığının da bildirilmesini talep etti. Bankaların mevzuata ilişkin düzenleme önerilerini de isteyen BDDK'nın, istediği bilgileri aldıktan sonra konuyla ilgili düzenleme taslak ya da taslakları hazırlayarak sektörün görüşüne sunması bekleniyor.

2009 hedeflerini talep etti


Özel bankacılık birimlerinin müşteri sayısı ve portföy tutarı bakımından 2009 yılı hedeflerini de talep eden BDDK, bankalara bu müşterilerin ayrıcalıklı hizmet alıp almadıklarını da sordu. Kurumsal müşterilere özel bankacılık hizmeti verilip verilmediğini, yoksa bu yönde hazırlıkları olup olmadığını soran BDDK, özel bankacılık faaliyetlerinin hedef kitlesini analiz etmek amacıyla bankalardan hedef müşteri kitlesine ilişkin kriterleri de talep etti. BDDK'nın soruları arasında müşterilere en iyi getiri seçeneklerini sunmak amacıyla özel bankacılık kapsamında oluşturulan sofistike finansal ürünler olup olmadığı da yer aldı. Yatırım fonları içerisinde bankaların kendilerince çıkarılan serbest fon varsa ayrıca belirtmelerini talep eden BDDK, yine bunların dışında önemli ürünler varsa isim isim gönderilmesini istedi.

Özel kredi türlerini de sordu

Özel bankacılık faaliyetleri kapsamında müşterilere kullandırılan özel kredi türleri ve tutarları hakkında da bilgi isteyen BDDK, bu faaliyetler kapsamında müşteriler tarafından gerçekleştirilen ve bankaya kredi riski doğuran işlemleri de sordu. Özel bankacılık ürünleri dışında müşterilere sunulan özel etkinlikler, faaliyetler ve imkânlarla bu amaçla yıl içinde yapılan harcamaların etkinlik bazında dökümü de BDDK'nın beklediği bilgiler arasında yer alıyor.

Özel bankacılık faaliyetleri kapsamında müşterilere sanat, eğitim, vergi, miras gibi konularında danışmanlık hizmeti verilip verilmediği, veriliyorsa banka personeli tarafından mı yoksa anlaşmalı başka kişi ve kurumlarca mı verildiği, bu konuda 2008 yılında yapılan harcamaların ne kadar tuttuğu da BDDK tarafından bankalara yöneltilen sorular arasında bulundu. Anlaşmalı kurumlar varsa, onlarla imzalanan sözleşmeler hakkında bilgi isteyen BDDK ayrıca sanat, eğitim, vergi, sağlık, ulaşım, tatil, miras gibi konularda verilen danışmanlık hizmetlerine ilişkin olarak 2008 yılı içindeki işlem sayısını da sordu. BDDK bankalardan ayrıca, halen verilmeyen ancak verilmesi düşünülen mevcut ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak ileride verilmesi beklenen farklı danışmanlık hizmetlerini belirtmelerini istedi.

Hesap özeti örneği istedi


BDDK bankalara özel bankacılık müşterilerini nasıl bilgilendirdiklerini de sorarken ürün bazında bilgilendirme yapılıp yapılmadığını, varsa bilgilendirme formu örneği eşliğinde açıklamalarını talep etti. BDDK, hangi aralıklarla hesap özeti belgesi gönderildiğinin de belge örneği ekli olacak şekilde açıklanmasını istedi. Özel bankacılık biriminin gerek total gerekse kişi bazında verimliliği konularında analiz ve çalışmalar yapılıp yapılmadığını da soran BDDK, bu faaliyetlerinin kârlılığa katkısını da sordu.

BDDK, özel bankacılık faaliyetlerinden ötürü müşterilerle yaşanmış dava konusu olaylar varsa bunları ayrıntılarıyla bildirmelerini istedi. Bankalardan ayrıca, özel bankacılık faaliyetlerine ilişkin olarak mevzuattan veya uygulamadan kaynaklanan sorunlar hakkında görüş ve önerilerini iletmelerini talep etti.

BDDK'nın bankalardan istediği bilgiler


* Müşterilerin uyruk, yaş, cinsiyet, kurumsal-bireysel müşteri gibi özelliklerine göre dağılımı.
* Müşterilerin portföylerinin dağılımı ve grupların varlık büyüklükleri.
* Müşteri kazanma yöntemleri ile tavsiye niteliğindeki görüşlerin nasıl verildiği.
* Sunulan hizmetlerin standart bankacılık ürünlerinden farklılaşan yanları.
* Portföy hacminin tahvil, bono, hisse ve benzeri ürünler bazında listesi.
* Ürünlerin ne kadarının Türkiye'de ve diğer ülkelerde çıkarılan enstrümanlardan oluştuğu.
* Risk algılama durumlarını tanımaya yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığı.
* Asgari ve azami işlem limitleri belirlenip belirlenmediği.

ETİKETLER

haber