Gündem

Batman'da 20 gün süreyle gösteri ve yürüyüş yasağı

Batman Valiliği, 'güvenlik' amacıyla kentteki gösteri yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu

19 Şubat 2018 20:11

Batman Valiliği, kentte yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 20 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hükümlerinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yeri, zamanı, usul ve şartlan, düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları, yetkili merciin yasaklama ve erteleme halleri, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasaklar ve ceza hükümleri düzenlenmiştir.
 
Özellikle halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin terör örgütleri tarafından hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirme çabası içerisine girildiği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği ve düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, bu sebeple kamu düzenini ve kamu sağlığını bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, mücadele edilen terörist grupların ilimize yönelik misilleme eylemi gerçekleştirebilecekleri göz önünde bulundurularak bu ve benzeri nitelikteki saldırı olaylarının önüne geçmek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve sağlanan huzur ortamı ile kamu güvenliğinde sağlanan istikrarın bozulmaması amaçlanmaktadır.
 
Bu bağlamda mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve Üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesi (m) fıkrası, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 maddesinin (c) fıkrası ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden, 20 Şubat 2018 ve 11 Mart 2018 tarihleri arasında 20 (yirmi) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Batman sınırları içerisinde yasaklanmıştır."