Gündem

İşte yeni iş güvenliği paketi

Soma ve Ermenek'te yaşanan maden faciaları, Türkiye'de özellikle madencilik ve inşaat sektörlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirmişti

12 Kasım 2014 12:55

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ermenek'teki maden faciasının ardından yeniden gündeme gelen Yeni iş güvenliği paketi kapsamında gidilecek düzenlemeleri açıklıyor. Yeni düzenlemeye göre, iş güvenliği şartlarının kamu ihale şartlarında yer alacak, şantiye şefi mutlaka iş güvenliği uzmanı olacak.

Yeni düzenlemelerle inşaatlarda çalışan 2 milyon 700 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi gelecek, ödül-ceza düzenlemeleri yapılacak, rödovanslarda da değişikliğe gidilecek.

Davutoğlu yaptırımlarda ödül ceza uygulamasıyla ilgili olarak, "Yaptırımlarda ödül-ceza dengesi getireceğiz, iş kazası olmayan iş yerlerini ödüllendireceğiz. Örneğin çok tehlikeli iş kategorisindeki bir firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa, işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş yerinde yüzde 2 değil yüzde 3 olacak" dedi.

 

Başbakan Davutoğlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, Sosyal Güvenlik Reformu’nu hayata geçirdiklerini söyledi. Başbakan Davutoğlu İş Güvenlik Paketi’ni bu hafta Meclis’e vereceklerini söyledi.

Davutoğlu, Başbakanlık Yeni Bina'da İş Güvenliği konusunda alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Davutoğlu’nun açıklamalardan satırbaşları şöyle:


985 bin kişiye mesleki eğitim verdik. 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ettik. Kayıt dışı çalışan oranını yüzde 52'den 36'ya çektik. İş güvenliği uzmanlarının sayısını arttırdık. Madenlerle ilgili düzenleme inşaallah bu hafta Meclis'e gelecek ve yasalaşacak.

2014'te 845 maden işyerş incelendi 137'si durduruldu. Ekim ayında asansör kazasından sonra 2 bin 79 inşaat denetlendi, bin 610 inşaat durduruldu. Bu da şunu gösterdi yasal düzenlemeyi yapmanız yetmiyor bir zihniyet dönüşümü de gerekiyor. Çalışma şartlarını iyileştirmek için her türlü yasal tedbiri almaya devam edeceğiz. Ancak önemli olan özellikle işçilerimizin kendi can güvenlikleri ile ilgili bilgilendirilmeli.

3 aşamalı bir sorunla karşı karşıyayız. Birincisi süreç yönetimi, ikincisi yasal süreç, üçüncüsü zihniyet ile eğitim dönüşümü...

Eğitim, yaptırım, denetim mekanizmasını sağlıklı hale getirmeye ihtiyaç var.

Yeni İş Güvenliği Paketi

 

1- Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi geliyor. 

2- Üniversite ve meslek yüksek okullarına zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi getirilecek

3- Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk getirilecek.

4- İnşaatlarda şantiye şefine iş güvenliği uzmanı olma şartı getirilecek

5- Yaptırımlarda ödül-ceza dengesi getireceğiz, iş kazası olmayan iş yerlerini ödüllendireceğiz. Örneğin çok tehlikeli iş kategorisindeki bir firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa, işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş yerinde yüzde 2 değil yüzde 3 olacak.

6- İdari para cezalarında ciddi artışlar getireceğiz.

7- Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak.

8- Rödovans sözleşmelerini 15 yıldan az olmayacak şekilde yapacağız. 

9- Kamuda rödövans olacak ama bütünüyle başka işverene devredilemeyecek. Özel sektörde rödovans olmayacak

10- Acil durdurma halleri müfettiş insiyatifine bırakılmadan karar alınacak.

11- İşveren ölümlü iş kazasında kusurlu bulunursa ceza kanununda yer alan cezaya ilaven 2 yıl kamu ihalelerinden men edilecek.
12 - Yer altı planlarının üç boyutlu hazırlanması zorunlu olacak.

13- Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalem olacak
14- Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan iş verene idari para cezası verilecek

15- Madenler iki yoldan yer üstüne bağlanacak.

16- Maden çalışmalarında her aşama elektronik ortamda kaydedilecek. Bilgiler bilgisayara işlenecek. Aynı anda Enerji Bakanlığı 'nda bilgiler geçilecek. An be an durumu takip edebilecek.

17- Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı teftişleri görüntülü ve fotoğraflı olacak. Müfettişler bizzat görüntüleyecek. Acil durumlarda çıkış için fosforlu hayat hattı yapılacak.

18- Yılda 1 olan acil durum plan ve tatbikatlarının 6 ayda bir yapılacak. Tatbikat yapılıp bildirimle yetinilmeyecek. Sadece madenlerdeki şikayetleri değerlendirmek için ayrı bir hat kurulacak.

19- Maden şirketleri geçiş sürecinde çalışanlarına hayat sigortası yapacak. Tüm madenlerde bu sisteme geçmeyi düşünüyoruz. Maden sahalarının denetimi ve faaliyetlerinin izlenmesi bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması sağlanacak.

20- Ruhsat sahiplerinden toplanan harç bedellerini ruhsat bedeli altında tek kalemde toplanacak. Çeşitli bakanlıkların ayrı bedelleri alınca bürokratik işler artıyor. Bunları tek bir ruhsat bedeli adı altında tek kalemde toplayacağız. 

21- Ruhsat bedelinin  bir kısmını faaliyeti biten ve devam eden madenlerin rehabilitasyonu için kullanacağız.

22- Küçük işletmelere devlet katkısı konusunda kolaylık sağlanacak.

23-  Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluştaracağız. Milli arama kapasitemiz zayıf. Maden arama konusunda arama şirketlerinin ve milli kapasitenin artırılmasına çalışacağız. Yurtdışında arama yapan kuruluşların da teşviklerini artıracağız.

24- Maden işletmelerinde görev alacak teknik personelin niteliklerine yönelik eğitimler yapılacak.

25- Ruhsat harçları madenin büyüklüğüne göre yeniden değerlendirilecek

26- Madenin değeri borsadaki iniş çıkışa ve uluslararası piyasadaki değere göre belirlenecek

27- Maden arama çalışmaları için keşif mekanizmaları oluşturulacak

28- Maden işletme ruhsatı verirken mali yeterlilik şartı getirilecek

29- Maden işletme projelerinin yüksek standartlarda hazırlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.