Ekonomi

BANKACILAR GÖSTERGELERDEN MEMNUN ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2010 14:38

-BANKACILAR GÖSTERGELERDEN MEMNUN ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ''Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi'' sonuçlarına göre, bankacılık sektörü yöneticilerinin önümüzdeki üç aylık dönemde gayri safi milli hasıla (GSMH), kredi hacimleri ve aktif büyüklüğü gibi göstergelerde olumlu gelişmeler olmasını, faiz oranlarının yatay bir seyir izlemesini, karlılığın durağan bir görünüm arz etmesini ve riskliliğin önceki dönemlere göre artmamasını bekliyor.  BDDK tarafından hazırlanan ve 68 üst düzey banka yöneticisi tarafından cevaplanan Temmuz-Eylül 2010 dönemine ilişkin ''Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin'' sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomik büyüme ve makroekonomik göstergelere ilişkin olumlu beklentilerin artarak devam ettiği görüldü. Özellikle GSMH, kredi hacimleri ve bankacılık sektörü aktif büyüklüğünde artış beklentisine sahip katılımcı sayısındaki artış dikkat çekti. Diğer taraftan, ticari ve bireysel kredilerde takibe dönüşme oranındaki artış beklentilerinin düşüş göstermesi, bankacılık sektörü riskliliğindeki azalma ve faiz oranlarına ilişkin durağan beklenti ekonomik iyileşmenin devam edeceğine ilişkin diğer olumlu göstergeler olarak sıralandı. Özetle, katılımcıların bir önceki anket döneminde var olan hem makroekonomik hem bankacılık sektörü göstergelerine ilişkin olumlu beklentileri önümüzdeki 3 aylık dönemde de devam etti. Makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilere bakıldığında, cari açık haricinde tüm beklentilerin olumlu yönde olduğu görüldü. Özellikle TÜFE de artış bekleyen katılımcı oranının yüzde 57'den yüzde 10'a düşmüş olması dikkat çekti. Makroekonomik göstergelerden GSMH'da katılımcıların, yüzde 32'si önemli ölçüde olmak üzere, yüzde 98'i artış, yüzde 2'si azalma beklerken, bütçe açığında yüzde 29'u artış, yüzde 25'i aynı kalma, yüzde 45'i azalma, iç borçlanma faiz oranında yüzde 12'si artış, yüzde 79'u aynı kalma, yüzde 59'u azalma beklemekte. Bu anket dönemindeki tek olumsuz beklenti olan cari açığın artacağına dair beklenti bir önceki anket döneminde yüzde 79 iken bu anket döneminde, yüzde 22'si önemli ölçüde olmak üzere, toplam yüzde 90'a çıktı. Cari işlemler açığının artacağına dair tahminlerin, ekonomik genişlemenin bir sonucu olarak artacak olan, ara mal ve enerji talebine dayandırıldığı düşünülmekte.

ETİKETLER

haber