Gündem

Balyoz hâkimi 'rüşvet'ten görevinden alındı

HSYK, Balyoz davasının eski hakiminin rüşvet iddiaları yüzünden görevinden alındığını açıkladı.

16 Şubat 2011 02:00

T24 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamsici, '10 ve 14 üncü Ağır Ceza Mahkemelerinin başkanları 'Balyoz Davası' sebebiyle değil, soruşturma dosyası sebebiyle gönderilmiştir' dedi.

Türkiye Balyoz davasında 163 subaya verilen tutuklama kararıyla sarsılırken, muhalefetten yükselen sesler üzerine Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) çağrıda bulunmuştu.

Başbakan Yardımcısı Çiçek, asserlere tutuklama kararı veren yeni mahkeme başkanıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Mahkeme başkanları zannediyorum oy birliği ile değişti. 22 kişilik kurulda eğer bir konu oy birliği ile bir karara bağlanıyorsa ortada değişmeyi gerektirecek bir durum var demektir. Bu davalarla ilgili olarak soru işaretlerini ortadan kaldırmak HSYK'nın görevdir, bir açıklama yaparlarsa iyi olur. İsterseniz buradan bir çağrı yapmış olalım, uygun görüyorsa bir açıklama yapsınlar."

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Cemil Çiçek'in çağrısına bugün yanıt verdi ve açıklamayı internet sitesine koydu.

HSYK'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Özel Yetkili 10 uncu Ağır Ceza Mahkemesinin kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak adlandırılan davanın duruşmasında bazı sanıkların tutuklanmasına karar vermesi üzerine, yargılamanın başlamasından iki gün önce mahkeme başkanının değiştirilmesinin eleştiri konusu yapılması sebebiyle kamuoyunu bilgilendirme amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İstanbul 10 ve 14 üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanları hakkında yürütülen “resmi sıfatlarının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunma, irtikâpta bulunma ve rüşvet alma iddialarını içeren” soruşturmalar sonucunda aynı yerde göreve devamlarının soruşturmaların selametine ve yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğinden görev yerlerinin değiştirilmesi teklifini içeren soruşturma raporu Kurulumuzca 13 Aralık 2010 tarihinde görüşülüp, adı geçen başkanların bu görevlerinden alınarak başka bir yargı alanında görevlendirilmelerine, Sayın Bakanın katılmadığı toplantıda 21 Kurul Üyemizin oybirliğiyle karar verilmiştir.

10 ve 14 üncü Ağır Ceza Mahkemelerinin başkanları “Balyoz Davası” sebebiyle değil, yukarıda izah olunan soruşturma dosyası sebebiyle başka mahallerde yetkilendirildikten sonra, bu mahkemelere yine Özel Yetkili Mahkemelerde üye olarak çalışan hâkimler arasından görevlendirme yapılmıştır.

Tartışma konusu yapılan 10 uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Hâkim Ömer Diken önceki Kurul tarafından 2008 yılında İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine atanmış, mesleki geçmişi itibarıyla da 10 uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanması Genel Kurulumuzca uygun görülmüştür.

Soruşturma sebebiyle zorunlu olarak yapılan değişikliğe başka anlamlar yüklenmesi, heyete müdahale tartışmaları yapılması yargıya duyulan güveni zedelediğinden böyle bir açıklama yapılmasına gerek görülmüştür.

Son verilen tutuklama kararlarının yargısal faaliyete ilişkin olması nedeniyle, kararlara yönelik itirazların yargısal yollarla talep edilmesi gerektiğini, Kurulumuzun bu kararlara ilişkin herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."


ETİKETLER

haber