Gündem

Çetin Doğan kalp ameliyatı olunca darbe gerçekleşmemiş

Balyoz Planı davasının gerekçeli kararında Orgeneral Çetin Doğan'ın önce kalp ameliyatı olması ardından emekliye ayrılması nedeniyle darbenin gerçeklemediği ifade edildi

07 Ocak 2013 12:07

"Balyoz Darbe Planı" davasına ilişkin gerekçeli karar tamamlandı. Davaya ilişkin kararını 21 Eylül 2012'de açıklayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararının yazımını da bitirdi. Mahkemenin 1435 sayfadan oluşan gerekçeli kararı, sanık avukatlarına da dağıtılmaya başlandı.

Fotokopi olarak dağıtılan gerekçeli kararın birinci sayfasından 232'inci sayfasına kadar olan bölümde, sanık bilgileri ve iddianamelerin özetine yer verildi.

Gerekçeli kararın 232 ile 249'uncu bölümlerinde mütalaa, 249-759 sayfalarında sanık savunmaları, 759 ve 954 sayfaları arasında da delillerin özetleri anlatılıyor. 954'ten 1062'inci sayfaya kadar olan bölümde de delillerin değerlendirilmesi, 1062'den son sayfaya kadar olan kısımda, sanıkların bireysel durumları ele alınıyor.


1 kişi için kırmızı bülten, 14 kişi için yakalama kararı


İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Balyoz Planı davasına ilişkin gerekçeli kararını tamamladı. 1435 sayfalık gerekçeli kararda, "darbeye teşebbüs" ve "eksik teşebbüs" anlatılıyor. Bir kişi için kırmızı bülten, 14 kişi içinde yakalama kararı çıkarıldı.


Bilirkişi açıklaması


Gerekçeli kararda ayrıca heyetin kesin kanaate vardığından bir bilirkişi heyeti oluşturulmadığı belirtilerek, "Hiçbir bilirkişi raporu yargıcı kesin olarak bağlayamaz" denildi.


Belgelerin Genelkurmay'da asılları bulunuyor


Kararda, "Davadaki belgelerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından askeri birimlerde asıllarının bulunduğunun belirtilmesiyle, sanıkların aksi yöndeki savunmalarını bertaraf ederek, mahkemede tam bir kanaat oluşmuştur" ifadeleri de yer aldı.


Askeri yazım ilkeleri yanıtı


Kararda ayrıca, "Hukuk dışı bir yapılanma içerisinde askeri yazma ilkelerinin geçerli olması beklenemez" ifadeleri yer aldı.

Gerekçeli kararda yer alan ifadeler şöyle:


Sanıkların haklarının ihlali iddialarına yanıt


Kararda,  "Kendi mağduriyetlerine kısmen ya da tamamen kendi hareketleriyle neden olan sanıklar, bu durumdan kendi lehlerine sonuç çıkararak haklarının ihlal edildiğini iddia edemezler" ifadeleri kullanıldı.


'İcraya geçildi ama tamamlanamadı'


"Milli Mütabakat hükümeti ismiyle harekat sonrası iş başına getirilmesi planlanan hükümetin dizayn edilmesi gibi icra aşamasına geçildiği, ancak icra hareketlerinin tamamlanamadığı tespit edilmiştir."


'Genelkurmay Çetin Doğan'ı uyardı'


"Harekat planının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca öğrenildiği, Kara Kuvvetleri Komutanlığının bu plan seminerinin oynanmaması talimatları Genelkurmay'ın Çetin Doğan'ı uyarmasıyla ortaya çıktı."

 

'Sanıkların her biri çeşitli görevler aldı'


"Sanıkların herbirinin darbe harekatında çeşitli görev aldığı, bu harekatın boyutlarından haberdar oldukları belirlenmiştir."


'Çetin Doğan'ın kalp ameliyatı nedeniyle gerçekleşmedi'


"2003 yılı Mayıs ayında Çetin Doğan'ın kalp ameliyatı olması ve Ağustos 2003'te emekli edilmesi nedeniyle sanık Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanması darbe harekatını ellerinde olmayan nedenlerle tamamlayamadı."

Kararda sanık Çetin Doğan'ın huzurdaki savunmaları sırasında seminerde "Darbe planı görüşüldü" şeklinde beyanda bulunduğu, ancak sanık Doğan'ın bunun zabıtlara yanlış geçtiğini belirterek itiraz ettiğini, 17 Mart 2011 tarih ve 24 nolu celsede saat 09.50'de görüntü ve sözlerinin huzurda kendisine gösterildiğinde, sanığın bu sözlerinin aynen ağzından çıktığını ve çözümlemenin doğru yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.


'Çetin Doğan, ağzından kaçırdı'


Sanık Doğan'ın da bu kez dil sürçmesi olduğunu, amacının bu olmadığının, yanlış söylediği beyan ettiğinin anlatıldığı kararda, "Sanığın bu sözlerinin gerçek amaç ve kastını gösterdiği, sanığın ve seminere katılan ve mahkum olan diğer sanıkların yargılama boyunca seminerde darbe planının görüşüldüğünü saklamaya çalıştıkları, bu yönde yoğun gayret gösterdikleri ancak sanık Çetin Doğan'ın savunma sırasındaki bir anlık dalgınlıkla seminerde asıl görüştükleri konunun darbe planı olduğunu ağzından kaçırdığı, diğer deliller de gözetildiğinde bunun bir dil sürçmesi olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.


'Siyaseti kontrol edermişçesine'


Kararda Sanık Doğan'ın savunmasında meslek hayatı boyunca hiçbir zaman siyasete bulaşmadığını, siyasetle işinin olmayacağını ancak asker olarak Cumhuriyete karşı olacak davranışlara da sessiz kalamayacağını dile getirdiği belirtildi. Çetin Doğan'ın bu savunmasına ilişkin mahkeme ise kararında şu değerlendirmede bulundu:

"Sanığın kişiliği itibariyle seçim yolu ile gelmiş bulunan hükümetlere karşı sanki hükümeti, siyaseti kontrol edermişcesine bir tavır takındığının göstergesi olduğu, sanığın bu sözleriyle ordunun hükümetin üstünde bir konumu olduğu veya ordunun hükümeti denetleme, faaliyetlerini kontrol etme gibi bir görevinin olduğu anlamına geldiği, ancak Cumhuriyeti korumanın her Türk vatandaşının görevi olduğu, hukuk devleti ilkesinde demokrasinin oturmuş olduğu bir ülkede de ordunun görevinin hükümetin emrinde özellikle de dış tehdite karşı ülkeyi korumak olduğu, bu hususun gözden kaçırılmaması gerektiği, eğer halkın kendisini yöneten siyasilerden bir memnuniyetsizliği varsa memnuniyetsizliği giderme yolunun da yine seçim yolu olması gerektiği' belirtildi.


'Yasal sınırlar dışında, bir darbe harekatı'


Plan seminerinde yer alan bazı konuşmaların yer verildiği gerekçeli kararda, "Yasal sınırların dışında, bir darbe harekatından söz edildiğinin açık delili olduğu görülmekte olup, seminere katılanların bir kısmının Balyoz Harekat Planından haberdar olduğu, Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo(OEYTS) adı altında bu planı konuştukları sonucuna ulaşılmaktadır" denildi.


'Hukuka aykırılık bulunmamaktadır'


Gerekçeli kararda, "Yasal düzenlemeler kapsamında dijital delillerin ele geçirilmesinde ve incelenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Dijital delillerin ele geçirilmesine ve incelenmesi aşamalarına ilişkin bir kısım sanıklar ve müdafilerinin itirazları bu nedenlerle yerinde görülmemiştir" ifadeleri kullanıldı.


'Astların durumuna ilişkin yorum'


"Kanunların suç olarak kabul ettiği konularda amirin emrinin yerine getirilmesinin astı sorumluluktan kurtaramayacağı açıktır. Bu nedenle sanıkların emir gereği seminere katıldıkları yönündeki savunmalarına itibar edilemez."


Word belgesinin tarih uyuşmazlığı


"2003 yılında yazılmış bir Word belgesinin 2007 yılında yeni versiyon yüklü bir bilgisayarda açıldığında 2003'te yazılan belgenin sanki 2007 yılında hazırlanmış gibi görüneceği uzmanlarca doğrulanmıştır."


Gerekçeli kararda Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de var


Sanıklardan Korgeneral Doğan Temel ile ilgili bölümde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’den bahsedildi.

“GEN ETÜD" isimli belgede Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan 212 general rütbesinde personelin isminin olduğu ve bu isimlerin karşısında değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bu isimlerin arasında Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in de isminin olduğunun belirtildiği kararda, “Necdet Özel ile ilgili değerlendirme kısmında ‘İkna edilmeli, Doğan Paşa yakın takip’ yazılı olduğu vurgulandı. Necdet Özel’in o tarihte tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Akademisi Komutanı olduğunun vurgulandığı gerekçeli kararda, " Söz konusu belgede Özel’in isminin karşısında darbe harekatına destek vermeyecek anlamına gelen (-) işaretin bulunduğu, sanık Doğan Temel’in suç tarihinde Harp Akademiler Komutanı yardımcısı olup darbe harekatına destek vermediği anlaşılan Necdet Özel’i ikna için görevlendirildiği tespit edildi" denildi.


'36 sanık niye beraat etti'


Gerekçeli kararda, davada haklarında beraat kararı verilen 36 asker için de bilgiler yer aldı. 36 sanığın da, bazı görevlendirme listelerinde isimlerinin yer aldığının belirtildiği kararda, “Sanıkların bu görevlendirmeden haberdar oldukları ya da bilgileri dahilinde görevlendirildikleri, Balyoz Harekat Planından haberdar oldukları, bu plan dahilinde jandarmanın eylem planları kapsamında görev kabul ettikleri sabit görülmemiştir." ifadeleri yer aldı.


'Engin Alan, plan çerçevesinde verilen görevi kabul etti'


Balyoz Güvenlik Harekat Planı isimli Klasör içinde, EK-A görevlendirmede yetkili personel isimli belgenin bulunduğu ve sanık Engin Alan'ın da 2. Ordu Komutanlığı alt başlığı altında 1. sırada yer aldığını belirtildi. Gerekçeli kararda Sanık Alan'ın, davanın 1. numaralı sanığı Çetin Doğan liderliğindeki oluşum içerisinde yer aldığı, kendisine Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde görev teklif edildiği, sanığın bu görevi kabul ettiği anlatıldı.


'Belgeler karşısındaki savunmasına itibar edilmemiştir'


Sanık Engin Alan'ın seminere katıldığı ve sunum yaptığı anlatılan kararda şu ifadelere verildi:

"... Önce liderleri hemen toparlamak lazım. Süratle bir gece yapılacak özel bir operasyonla bu liderleri derhal toparlayıp bir defa bu yangını kaynağından halletmek lazım. Ondan sonra devam etmek suretiyle kontollü bir şekilde ve suratle bu işi bitirmek lazım. Yani bu kuvvet buraya yetmez komutanım' şeklinde beyanlarda bulunduğu, bu şekilde sanığın Balyoz Herakat Planı kapsamında atılı suça iştirak ettiği sonucuna varılmış, delillerin değerlendirilmesi bölümünde anlatılan gerekçeler ve mevcut belgeler karşısında savunmasına itibar edilmemiştir."


'Yaşar Büyükanıt semineri hukukçulara inceletti'


Gerekçeli kararda eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın tanık olarak verdiği ifadeye de değinildi. Suç tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı olan Büyükanıt'ın, semineri hukukçulara inceletme gereği duyduğunun belirtildiği kararda, Büyükanıt'ın mahkemedeki ifadesinde, hukukçulara bu semineri Genelkurmay Başkanı'na arz etmeden önce incelettiğini belirttiği vurgulandı. Mahkeme, "Bu ifadeler seminerde olağan dışı faaliyetler olduğu sonucunu oluşturmaktadır" dedi.

 

'Neden seminerde gerçek isimler kullanıldı'

 

Plan seminerinde gerçek kişi ve kurum isimlerinin kullanılmasına da değinen mahkeme, "Seminerde gerçek kişi ve yer isimlerinin kullanıldığının sabit olduğu, bunun amacının ise darbe gerçekleştiğinde gözaltına alınacak, tutuklanacak kişiler gibi önceden yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen kişiler hakkında işlem yapılması, kurum, dernek veya vakıflar hakkında da işlem yapılması için bu isimlerin kullanıldığı sonucuna varıldı" şeklinde görüş bildirdi.


'Seminer görüntüsü altında amaç darbe provası'


Gerekçeli kararda tek tek sanıkların hukuki değerlendirmesini yapan mahkeme 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan hakkında, ilk celselerdeki beyanlarında plan seminerinin sadece 1. Ordu Bölgesini kapsadığını söylemesine rağmen sonraki celselerde diğer sanıkların savunmalarının alınması, tanıkların ve ses kayıtlarının dinlenmesi üzerine savunmasını değiştirdiğini belirtti. Doğan'ın beyanlarına rağmen ses kayıtlarının incelenmesinden sonra, "sıkıyönetim hali ya da deprem, sel, doğal afetler gibi gerekçeleri üretmeye çalıştığı, bu nedenle de bu seminerin rutin bir plan semineri olmadığı, seminer görüntüsü altında amacın darbeyi gerçekleştirmek olması nedeniyle yapılan çalışmaların provası olduğu" ifadeleri kullanıldı.


'Seminere, bu plandan habersiz olanlar da katıldı'


Gerekçeli kararda sanık avukatlarının sık sık dile getirdiği "Seminere katılanların hepsi neden yargılanmıyor?" tepkisine de cevap verildi. Kararda, seminere katılan kişilerin Balyoz Harekat Planı'ndan haberdar oldukları belirtilerek, seminere bu plandan habersiz olan kişilerin de katıldığına vurgu yapılarak, "Bu nedenle bizzat seminere katılmanın ve seminer içerisinde konuşulanların tamamının gerçek anlamının seminerdeki tüm katılımcılar tarafından bilinmediği, bilmesi gereken kişilerin bildiği" şeklinde ifadeler yer aldı.

 

"balyoz" hakkında Tweetler

ETİKETLER

balyoz

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2013-01-07T12:07:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/balyoz-davasina-1435-sayfa-gerekceli-karar,221165","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/balyoz-davasina-1435-sayfa-gerekceli-karar,221165"}]