Ekonomi

BAL, TAVUK ETİ VE KIRMIZI TOZ BİBERE DİKKAT ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2010 13:50

-BAL, TAVUK ETİ VE KIRMIZI TOZ BİBERE DİKKAT ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın geçen yıl 22 bin 172 gıda örneğinde yaptığı analiz sonucunda, 1171 örnek olumsuz bulundu. Gıdada, ortalama olumsuz örnek oranı yüzde 5,28 çıkarken, bal, pekmez, tavuk eti, kırmızı toz-pul biber ve incir ezmesi, en fazla olumsuzluk tespit edilen ürünler oldu. Olumsuz örnek oranı, pekmez örneklerinde yüzde 33,96'ya, bal örneklerinde yüzde 16,74'e, kanatlı etlerinde ise yüzde 17,98'e çıktı. İncir ezmesi örneklerinin yüzde 17,39'unda, ballı çerez örneklerinin yüzde 21,62'inde, kırmızı toz-pul biber örneklerinin yüzde 14,77'sinde limitlerin üzerinde aflatoksin belirlendi. Etiket bilgilerinin mevzuata uygunluk oranı yüzde 97,84 oldu. Denetimler, gıda üreticilerinin etiketleme kurallarına, ''ambalaja'' çok önem verdiğini, gıdanın içeriği konusunda ise o kadar hassas davranmadığını ortaya koydu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2009 yılı gıda denetim programlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Verilere göre, bakanlık, ''içerik'' ve ''etiket'' denetimi olarak iki ayrı kategoride denetim programı yürütürken, etiket denetimlerindeki olumsuz örneklerin oranının çok düşük kaldığı, içerik denetimlerinde ise olumsuz örneklerin kanatlı eti, bal ve pekmezde yoğunlaştığı belirlendi. İncir ezmesi, pul-toz kırmızı biberde aflatoksin sorunun büyüklüğü ortaya kondu. Zeytinyağında taklit ve tağşiş oranı yüzde 2,5, ayçiçekyağında yüzde 8, kızartma yağlarında sağlığa aykırı yağ kullanımı oranı yüzde 7,95 çıktı. AB kriterleri de dikkate alınarak yürütülen gıda denetim faaliyetleri programları konusunda, geçen yıl, 22 bin 172 gıda analizinde içerik denetimi yapıldı. Bunların yüzde 94,72'sinde, 21 bin 1'inde analiz sonuçları mevzuata uygun çıktı. Ancak, 1171 gıda örneğinde analiz sonuçlara mevzuata uygun çıkmazken, ortalama olumsuz örnek oranı, yüzde 5,28 olarak hesaplandı. Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve unlu mamuller denetiminde olumsuz örnek oranı ortalamanın altında kalırken, kanatlı eti, pekmez, bal, kuru meyveler, bitkisel yağlar, şekerli mamullerdeki denetim sonuçlarındaki olumsuz sonuç oranı oldukça yüksek çıktı. Ekmek örneklerinin büyük bölümü, mikrobiyolojik kriterler yönünden uygun. Analiz edilen 309 ekmek örneğinden sadece 5'inde (yüzde 1,62) mikrobiyolojik yönden olumsuzluk tespit edildi. -SÜT ÜRÜNLERİNDE TAKLİT- Bakanlık geçen yıl, 660 beyaz peynir örneğinde mikrobiyolojik kriterler yönünden denetim yaptı. Analizler sonucunda, 24 peynir örneğindeki mikrobiyolojik değerlerin mevzuata uygun olmadığı belirlenirken, olumsuzluk oranı yüzde 3,64 olarak hesaplandı. Analiz sonuçlarına göre, 284 yöresel peynir örneğinden 5'inde (yüzde 1,76) mikrobiyolojik açıdan uyumsuzluk belirlendi. Sade, meyveli, veya çeşnili dondurma veya sütlü buzda, 380 örnekte mikrobiyolojik analiz yapılırken, 17 örnek (yüzde 4,47'si) olumsuz çıktı. Sade yoğurtta taklit, tağşişin tespitine (jelatin aranmasına) yönelik 893 örnek üzerinde yapılan analiz sonucunda, 27 örnekte (yüzde 3,02) olumsuzluk saptandı. Analiz edilen 757 süt ürünlerinin 37'sinde (yüzde 4,89) taklit ve tağşiş yapıldığı, süt yağı yerine bitkisel yağ katıldığı belirlendi. Yoğurtta toplam spesifik mikroorganizme sayısı açısından analiz edilen 377 örnekten 6'sı (yüzde 1,59) olumsuz çıktı. -KIRMIZI ET ÜRÜNÜNE, DOMUZ ETİ VEYA KANATLI ETİ KONMASI- Kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti ve (at-eşek gibi) tek tırnaklı hayvan etinin katılıp katılmadığını belirlemek için 462 örnek analiz edildi ve 3 örnek (yüzde 0,65'i) olumsuz çıktı. Ancak, kırmızı et ürünlerine kanatlı eti katılıp katılmadığını belirlemek amacıyla yapılan denetimlerde olumsuzluk oranı yüzde 3,20 olarak belirlendi ve 406 kırmızı et ürününden 13'üne kanatlı eti katıldığı ortaya çıktı. Tavuk, hindi, bıldırcın veya devekuşu etinde mikrobiyolojik kriterler yönünden yapılan analizlerde, olumsuzluk oranının yüzde 17,98 ile oldukça yüksek olduğu belirlendi. Analiz edilen 545 örnekten 98'inin mikrobiyolojik kriterler yönünden istenilen nitelikte olmadığı saptandı. -BALDA VE PEKMEZDE TAKLİT-TAĞŞİŞ ORANI YÜKSEK- Bakanlık, geçen yıl analiz ettiği 914 bal örneğinin 153'ünde, 265 pekmez örneğinin 90'ında taklit ve tağşiş yapıldığını belirledi. Analiz edilen ürünlerin balda yüzde 16,74'ü, pekmezde ise yüzde 33,76'sı taklit veya tağşiş ürün çıktı. Şeker veya şekerlemelerde boya miktarı tayini amacıyla analiz edilen 312 örnekten 22'sinde limitlerin üzerinde boya belirlenirken, olumsuz örnek oranı yüzde 7,05 olarak hesaplandı. -KURU MEYVELİ ÜRÜNLERDE AFLATOKSİN SORUNU- Kuru meyvelerde aflatoksin tepsiti amacıyla yapılan denetimlerde, kırmızı toz-pul biber ile incir ezmesinde aflatoksin açısından önemli sorun yaşandığı, fındıkta bu sorunun hemen hemen çözüm aşamasında bulunduğu belirlendi. Verilere göre, incelenen 583 fındık örneğinden sadece 6'sında (yüzde 1,03) limitin üzerinde aflatoksin saptanırken, 168 fındık ezmesi örneğinin hiç birinde limitin üzerinde aflatoksine rastlanmadı. Analiz edilen 517 kuru kayısı örneğinin 70'inde (yüzde 13,54) limitin üzerinde kükürtdioksit belirlenirken,  kanserojen olarak bilinen ''okratoksin A'' aranması amacıyla 165 kuru üzüm örneği alındı ve hiç olumsuz örnek çıkmadı. Denetimlerde kuru incir örneklerinin sadece yüzde 3,09'unda limitin üzerinde aflatoksin çıkarken, incir ezmesi örneklerinin yüzde 17,39'unda limitin üzerinde aflatoksin saptanması dikkati çekti. Analiz edilen 485 kuru incir örneğinin 15'i, 23 incir ezmesi örneğinden 4'ü aflatoksin yönünden olumsuz çıktı. Antepfıstığında aflatoksinli örnek oranı yüzde 5,23, antepfıstığı ezmesinde yüzde 0,96 olarak belirlendi.  Analiz edilen 516 Antepfıstığı örneğinin 27'sinde, 104 antepıstığı örneğinin 1'inde limitin üzerinde aflatoksin belirlendi. Yerfıstığında analiz edilen 525 örnekten 33'ünde, yerfıstığı ezmesinde analiz edilen 59 örnekten 2'sinde limitin üzerinde aflatoksin çıktı. Lokum ve helva örneklerinde aflatoksinli örnek oranı yüzde 2'nin altında kalırken, analiz edilen ballı çerez örneklerinin yüzde 21,62'sinde yüksek alfatoksin belirlendi. Alınan 207 lokum örneğinden 4'ü, 210 helva örneğinden  4'ünde ve 148 ballı çerez örneğinden 32'sinde limitlerin üzerinde aflatoksin olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, analiz ettiği 413 toz-pul biber örneğinden 61'inde (yüzde 14,77) limitlerin üzerinde aflatoksin buldu.

ETİKETLER

haber