Gündem

Bakanlık, 'Duyar dosyası' için harekete geçti

Semra Duyar’ın Can Dündar'a anlattıkları üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti.

11 Şubat 2011 02:00

T24 - Sabancı’nın katili Mustafa Duyar’ın cezaevinde öldürülmesiyle ilgili olarak eşi Semra Duyar’ın Can Dündar'a anlattıkları üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. “Bulguları” ciddi bulunan yazarımız Can Dündar’ın bilgisine başvuruldu.

Adalet Bakanlığı, Can Dündar’ın 23-24-25 Ocak 2011 tarihlerinde yayınlanan “Semra Duyar anlatıyor” başlıklı yazı dizisiyle ilgili olarak idari inceleme başlattı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Duyar dosyası yeniden açılıyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında Bakanlık Başmüfettişi, dün Bakırköy Adliyesi’nde yazarımız Can Dündar’ın bilgisine başvurdu. Adalet Bakanlığı tarafından özel görevlendirilen müfettişlerin, eşi cezaevinde öldürülen Semra Duyar’ı da dinlediği ve olayda tanıklığı bulunan diğer kişilerin de ifadesini aldığı öğrenildi.

İncelemede, Duyar’ın öldürülmesi olayında cezaevi yetkililerinin, hakim ve savcıların kusuru olup olmadığı araştırılıyor. İdari incelemede ortaya çıkacak bulgulara göre Duyar’ın öldürülmesi olayının adli incelemeye konu olabileceği belirtiliyor.

Olayın üzerinden 12 yıl geçmesi nedeniyle, bazı suçlarda zamanaşımı nedeniyle yargılama yapılamıyor; ancak, yazı dizisinde iddia edildiği gibi, “Devletin koruması altındaki bir tutuklunun öldürülmesine zemin hazırlamak” suçu sözkonusu olursa bazı görevliler hakkında dava açılabilir.


10 ağır kusur

Dündar, yazısında Duyar’ın öldürülmesi olayında idarenin ağır kusurlarını ortaya koymuştu. İhmali aşan bir kast şüphesi yaratan bu kusurlar şöyle sıralanmıştı:

1) Duyar’ın Sabancı için vur emrini Bayrampaşa cezaevinde almış olması...
2) Kırklareli Cezaevi’nde bir mahkümun Duyar’ın çete tarafından öldürüleceğini ihbar etmesine rağmen, ihbarı yapanın açık edilmesi ve çete mensuplarınca cezalandırılmasına gözyumulması...
3) 1997 Eylülünde çetenin iki adamının Afyon cezaevine nakledilmesi...
4) Bu iki nakilden üç ay sonra Mustafa Duyar’ın, Afyon’a gönderilmesi...
5) Afyon’dan kalması için Duyar’ın orada evlendiği Semra Duyar’la aynı koğuşta birlikte kalmasına gözyumulması...
6) Duyar’ın konuşmak istediğini bildirmesinden sonra röportaj için Adalet Bakanı’ndan izin alan Dündar’a, “Duyar görüşme karşılığı para istiyor” gerekçesiyle izin verilmemesi...
7) Duyar’ın konuşacağı anlaşılınca, onu öldürme kararlılığını açıklayan çeteye mensup 5 kişinin daha Afyon cezaevine nakledilmesi... Böylece çete mensuplarının sayısının 10’a yaklaşması...
8) Mustafa Duyar’ın koğuşuna bırakılan “konuşursan ölürsün” anlamındaki tehdit yazısının ciddiye alınmaması...
9) Çete mensuplarının Duyar’ı öldürmesine ve saldırıya uzun süre müdahale edilmemesi...
10) Duyar hakkında infaz emri veren Ergin kardeşlerin daha sonra Uşak cezaevinde öldürülmek istenmesi ve isyanda “Devlet bize Duyar’ı öldürttü” demesi...


Dosya yeniden

Dündar’ın bu bulgularını ciddi bulan Adalet Bakanlığı, nakillere ilişkin yazışmaları, o dönem açılan tahkikatların sonuçlarını, görevlilerin ifadelerini inceliyor. Eğer, resmi görevlilerin, “Duyar’ın öldürülmesine iştirak ettikleri” yönünde bir şüphe doğarsa, olaya savcılık el koyacak ve Duyar dosyası 12 yıl sonra yeniden açılacak.ETİKETLER

haber