Gündem

Bakan Bozdağ: Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır

19 Ocak 2023 21:22

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim yasasına ilişkin olarak, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır." dedi. Bozdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararı açıklaması tarihi ve takvimi ile ilgili soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ, seçim kanunuyla ilgili bir soru üzerine, seçimlerle ilgili önemli düzenlemelerin Anayasa’da ve seçim kanunlarında yer aldığını belirtti.

Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasını hatırlatan Bozdağ, “Bazıları buradan hareketle onun seçim tarihi değil de, seçim sürecinin başlangıcını kastettiğine dair değerlendirmeler yapanlar oluyor. Ama Anayasa çok açık. Seçim sürecinin başlangıcını kastetmiyor. Yapılacak seçimlerde uygulanmaz, diyor. Bir yıl içinde yapılır. Yani burada kasıt seçimin yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır ve o tarihe göre bir yıl önce yapılan değişiklikler eğer bir yılın öncesinde seçim yapılıyorsa orada uygulanmaz. Anayasamızın hükmü bu. Geçmişte de bu tartışılmış. Örneğin 2010 yılında Seçim Kanunlarında yapılan değişiklikler var. Bu değişikliklerden sonra da 2011 seçimleri yapıldı, 12 Haziran 2011’de. O dönemde de bu YSK’nın gündemine geldi. YSK da tartışıldı. Oradan bir karar çıktı. O karar çok net bir şekilde ifade ediyor, ben yanımda da getirdim. Orada 12 Haziran 2011 tarihi esas alındığında 298 ve 2839 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi üzerinden bir yılı aşan süre geçmiş olduğundan, anılan kanunlardaki değişikliklerin uygulanmasına oy çokluğuyla karar veriyor. Şimdi buradaki üyelerden 3’üde de buna muhalefet şerhi yazıyor. Şu anda muhalefette olanların dile getirdiği husus bu muhalefet şerhini sanki YSK’nın görüşü Anayasaya uygun kanaat karar ya da kanunlara uygun gibi bir değerlendirme yapılıyor. Muhalefet şerhi yazan sayın üyeler de diyorlar ki ‘İşte 12 Haziran 2011 günü yapılacak olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanmaz, diyor. Çünkü seçim süreci takvimi esas alınır’ diyor. ‘Sürecin başlangıcı esas alınır.’ Burada sürecin başlangıcı değil, seçimin tarihi esas alınır, diyen YSK’nın kararı var. Sadece bir tane değil. Bu konu değişiklikten sonra defalarca gündeme gelmiş, her defasında Yüksek Seçim Kurulu bu konuda kararını vermiş, tartışmayı kapatmış. Ama her değişiklikten sonra bu konuyu tekrar tekrar gündeme getiriliyor. Anayasanın 67. maddesinin lafzı çok açık" ifadelerini kullandı.

"Anayasa'ya uygundur"

Cumhurbaşkanının Anayasa’nın verdiği yetkiyi Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda aynı şekilde ifade edildiğini aktaran Bozdağ, "Bu çerçevede seçimlerin yenilenmesine karar verdiği takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte aynı gün yapılır" ifadesini kullandı.

Bozdağ, Anayasa’nın seçimlerin yenilenmesi kararının iki organa verdiğini dile getirerek, "Birisi yasama organına veriyor. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğuyla yani 363’le bu kararı alabilir. İkincisi ise Sayın Cumhurbaşkanı'na veriyor. Cumhurbaşkanımız yürütme organının başı, devlet başkanı olarak Anayasanın verdiği bu yetkiyle seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı Anayasaya uygundur hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesi kararı Anayasaya uygundur. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yok. Şimdi önümüzde seçim var. Muhalefet çok net bir şekilde açıklıyor. 'İşte 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçim için biz destek vermeyiz' diyor. Yani çünkü onlar yeni Seçim Kanununun uygulanmasına karşılar. Karşı oldukları için de böyle bir şeyi vermeyeceğini ifade ediyor. Kaldı ki onlar destek vermediğinde seçimin yenilenme kararı alınmasını engel bir hal yok. Anayasa Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki vermiştir" dedi.

"Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na göre başlayacak"

Cumhurbaşkanının Anayasa’nın verdiği yetkiyi Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda da aynı şekilde ifade edildiğini aktaran Bozdağ, "Bu çerçevede seçimlerin yenilenmesine karar verdiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte aynı gün yapılır" ifadesini kullandı. Bakan Bozdağ, burada hiçbir sorun olmadığını vurgulayarak. "Şu anda onlar destek vermediğinde seçim kararı alınabilir mi? Alınabilir. Bu durumda seçim kararı alındığı takdirde, seçim takvimi neye göre başlayacak? Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na göre başlayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda yapılan değişiklik çok açık bir şekilde diyor ki ‘Yenileme kararı alındığı takdirde veya normal vaktinde yapıldığı takdirde cumhurbaşkanı seçimiyle, Meclis seçimi birlikte aynı gün yapılır. Eğer takvim normal zamanda yapılma şeklinde işliyorsa o seçimin yapılacağı günden geriye doğru 60. günü sayarsınız. Takvimi o günden geri doğru sayarsın’ diyor. 'Sonraki pazara denk gelecek şekilde takvim orada ayarlanır.' 'Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı takdirde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayınlanır. Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 60. günü takip eden ilk pazar Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimiyle cumhurbaşkanı seçimi aynı günde yapılır diyor" dedi.

"60 günlük süre mı uygulanacak tartışması yersiz bir tartışmadır"

Burada o yüzden Milletvekili Seçimi Kanunu'nun uygulanma imkanının olmadığını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti: "Çünkü çok açık bir şekilde Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu burada ikisinin birlikte aynı gün yapılacağını ifade ediyor. 'Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi birlikte yapılır. O yüzden burada Milletvekili Seçimi Kanunu mu uygulanacak? Yoksa Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu mu uygulanacak? 90 günlük süre mi uygulanacak? 60 günlük süre mi uygulanacak tartışması yersiz bir tartışmadır. Kanun çok açık. Dolayısıyla Milletvekili Seçimi Kanunu'nda şu anda yazılı olan o süre ölü süredir. Artık o fiilen mülga hüküm haline gelmiştir. Onun hukuk aleminde sadece yazılı olması dışında icra edeceği hiçbir hüküm yoktur. Burada açıkça yazdığı için birlikte yapılması gerekir. Bu açıdan bir tartışma yok."

"Mart ayı başı gibi olur"

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararı açıklaması tarihi ve takvimi ile ilgili soru üzerine, "Siz bakarsanız tarihe ona göre 60. günü takip eden pazar. Çünkü şu anda tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Bir işaret aldık gibi de bakıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen Mart ayında bu yönde bir karar alacağını ben de tahmin ediyorum. Yani gününü şu anda takdir ona aittir. Ama seçim kararı muhtemelen Mart ayı başı gibi olur diye değerlendiriyorum" cevabını verdi.