Gündem

Aziz Yıldırım 4. yargı paketinden faydalanacak mı?

4. yargı paketinde yapılan düzenlemeyle Hırsızlık ve şike davasından suç işleyenler örgüt üyeliğinden ceza almayacak

11 Nisan 2013 22:04

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 4. yargı paketinde yapılan değişiklikle, “silahlı olmayan” örgütlerin üyelerine ayrıca “örgüt üyeliğinden” ceza verilemeyeceği hükme bağlandı. 

AKP’nin önergesiyle yapılan düzenleme, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak ya da şike olayında olduğu gibi suç işlemek için silahsız çete ya da örgüt kuranların silahlı örgütler gibi örgüt üyeliğinden ceza almasının önüne geçiliyor. Yani örgüt silahsızsa bunların üyelerine ayrıca örgüt üyeliğinden bir ceza verilmeyecek.

 

Aziz Yıldırım'ın işine yarar mı?

 

Bu değişikliğin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın yargılandığı “şike davası” ile başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere belediyelere yönelik operasyonlar sonucu açılan davaları etkileyeceği belirtildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "4. Yargı paketi" olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 1-14 maddelerini içeren birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarıda, AKP’nin kabul edilen değişiklik önergesiyle, TCK'da değişiklik yapıldı. Buna göre, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılması ve örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek cezanın yarısına kadar indirilebilmesi" hükmü, sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak. Böylece silahlı olmayan örgütler hakkında söz konusu hüküm uygulanmayacak.

Tasarının ihaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili maddesinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
İhaleye fesat karıştırma suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sının 5 yıldan az olamayacak. Ancak, kasten yaralama ya da tehdit suçundan veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunacak.

 İhaleye fesat karıştırma suçu işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemişse fail hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

 

‘KCK yararlanacak mı’?

 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Meclis kulisinde gazetecilerin, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılması hükmünün, terör örgütleri de dahil tüm silahlı örgütler hakkında uygulanması" önergesi ile ilgili soruları yanıtladı.

"KCK tutukluları bundan yararlanamıyorlar mı-'' sorusu üzerine Ergin, "Onlar TCK 314. (Silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üyeliği düzenleyen) maddeden yargılanıyorlar. KCK dosyalarındaki iddialar, TCK 314'ten. Silahlı örgütten onlar. Bu düzenlemenin kapsamında değil'' dedi.