Gündem

Ayrımcılık suçlamasıyla soruşturma geçiren Bolu Belediye Başkanı, takipsizlik kararını aldığı gün "yabancıların su faturasına 10 kat zam yapacağım" demiş

27 Temmuz 2021 15:46

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente yaşayan yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıkladıktan sonra tepkilerin hedefi oldu.

Özcan hakkında, 2019 yılında göreve geldikten sonra yaptığı benzer açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştı. O tarihte "Ben Başkan olduğum sürece, yatağa aç giren vatandaşlarımız var iken Bolu'da Türk halkının vergilerinden oluşan, bütçemizden Suriyelilere bir tek kuruş yardım yapılmayacaktır" ve "Dört ayrı kurumdan para alıyorlar, en şık onlar geziyor, en rahat onlar yaşıyor, bu vicdana sığar mı" demiş, bu açıklamaları nedeniyle de eleştirilmişti.

TIKLAYIN-"Yabancı uyrukluların su ve katı atık faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Söylediklerimin arkasındayım

Bakanlık: Kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya doğru evrilebilecek bir eylem

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık imzalı habere göre, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikâyet sonrası Özcan hakkında soruşturma açıldı.  İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği raporda, Bolu'da yaşayan "geçici koruma" statüsündeki Suriyelilerin sayısı ve Bolu Belediyesi'nce yapılan yardım miktarı göz önüne alındığında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarının haklı gerekçelere dayanmadığı ifade edilerek "Kamuoyu nezdinde devletimizin şefkatine sığınmış geçici koruma altındaki Suriyelileri aşağılayan ve hedef gösteren, bu suretle kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya doğru eğrilebilecek bir eylem olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

Bakanlık raporunda, Özcan'ın açıklamalarının görev suçu kapsamına girmediğinden herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmayacağı hususu başsavcılığın takdirine bırakıldığı açıklandı.

Özcan'ın savunması: Yardım almadığını tespit ettiğimiz yabancı uyruklu kişilere ayrımcılıkta bulunmadan gıda yardımında bulunduk

Soruşturma kapsamında savcılık, Özcan'ın savunmasını da aldı. Açıklamalarında birden çok yerden yardım alanları kastettiğini iddia eden Özcan, "Herhangi topluma karşı ayrımcılık kastım bulunmamaktadır. Amacım kamu kaynaklarının daha verimli ve düzgün şekilde kullanmaktan ibarettir. Bolu Belediyesi olarak zaten sonrasında da başkaca kamu kurum veya özel kuruluşlardan yardım almadığını tespit ettiğimiz yabancı uyruklu kişilere ayrımcılıkta bulunmadan gıda yardımında bulunduk. Asla suç işleme kastıyla asla hareket etmedim, herhangi bir ayrımcılıkta bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Tebligat ile açıklama aynı gün

Savcılık, Özcan'ın açıklamalarında herhangi bir suç görmeyerek dosyayı "kovuşturmaya yer olmadığına" yönelik bir kararla kapattı. Dernek avukatlarının takipsizlik kararına yaptığı itiraz ise mahkeme tarafından reddedildi ve karar onandı. Takipsizlik kararı ise taraflara dün tebliğ edildi. Kararı tebellüğ eden Özcan ise tepki çeken "yabancı uyruklular 10 kat fazla su faturası ödeyecek" sözlerinin takipsizlik kararının kesinleştiği gün yaptı.


TIKLAYIN-Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak