Gündem

AYM'nin Roboski başvurusunun reddine karşı oy; kamu gücüyle 34 kişi öldüğü için daha esnek olunmalıydı

"Mazeretin kabulünün aşırı bir şekilcilikle incelenip incelenmediğinden tereddüt duyuyorum"

24 Mart 2016 20:48

Roboski Katliamı’nın incelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru oy çokluğuyla reddedildi. Ret kararına gerekçe olarak ‘başvuruda baro pulunun yapıştırılmaması ve noter vekaletinin sunulmaması’ ve ‘eksikliklerin verilen süre içinde mazeret bildirmeksizin giderilmemesi’ sunuldu. Dosyayı görüşen heyette yer alan Osman Paksüt, ret kararına karşı oy kullandı. Paksüt, kararın çok şekilci olduğunu ve 34 vatandaşın kamu gücü tarafından yanarak ve parçalanarak ölümüne sebebiyet verdiği bir olayda şekil şartlarının esnek yorumlanması gerektiğini belirtti. 

Osman Paksüt’ün 18 maddeyle açıkladığı karşı oyun gerekçelerinden dikkat çeken bölümler şöyle: 

“Anayasa Mahkemesinin İkinci Bölümü tarafından 24 Şubat 2016’da yapılan toplantıda, dosyanın incelenebilmesi için gerekli ve temel nitelikteki belgelerin süresinde verilmediği ve geçerli bir mazeret de sunulmadığı gerekçesiyle başvurunun, diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin reddine oyçokluğuyla karar verilmiştir.”

“Başvurunun reddine ilişkin karara, sürenin geçirilmiş olmasının ve mazeretin kabulünün aşırı bir şekilcilikle incelenip incelenmediği noktasından tereddüt duyduğumdan katılmamaktayım.” 

“Otuz dört Türk vatanadaşının kamu gücü tarafından yanarak ve parçalanarak ölümüne sebebiyet verildiği başvuru konusu olayda 34 kez yaşam hakkı ihlali ve buna bağlı insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele iddialarının son ulusal inceleme yeri Anayasa Mahkemesi olacaktır. Bu nedenle bu konuda işin esasının önemine binan şekil şartlarının azami derecede esnek yorumlanmasının hakkaniyete daha uygun düşeceği, başvurucular avukatının nesnel koşullardan da kaynaklanmış olabilecek süre aşımının, getirdiği rapor olumlu değerlendirilerek geçerli mazeretten kaynaklandığının kabulü ile işin kabul edilebilirlik ve esas incelemesine geçilmesi gerekirdi.”

 

İlgili Haberler