Gündem

AYM derse girmeyen öğretmene cezayı anayasaya aykırı buldu

Öğretmen Abidin Aydın Tüfekçi, sendikanın çağrısı üzerine derse girmediği için kendisine verilen disiplin cezasını mahkemeye taşımıştı

20 Haziran 2015 23:17

Anayasa Mahkemesi, hakları için sendikanın çağrısıyla derse girmeyen öğretmene disiplin cezası verilmesini, sendikal haklara aykırı buldu.

Birgün’de yer alan habere göre, Yenimahalle'deki Mimar Sinan İnşaat Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapan Abidin Aydın Tüfekçi, Eğitim Sen'in, Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılan Ek Ders Ücret Yönetmeliği'ni protesto çağrısına uyarak iki saat derse girmedi. Eylem nedeniyle "ders ücretinin kesimi" cezası verilen Tüfekçi, disiplin cezasının iptali istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Tüfekçi'nin, kendisine ayrılan ders saatinde kabul edilebilir mazereti olmadığı halde derse girmemesi nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmasının hukuka aykırılık oluşturmadığına karar vererek davayı reddetti.

Temyiz edilen dosyayı görüşen Danıştay 12. Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Karar düzeltme talebi de reddedildi. Tüfekçi, bunun üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, öğretmenin Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendikal hakkının ihlal edildiğine hükmederek, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Kararda, örgütlenme özgürlüğü ve sendika hakkının, Anayasa'da benimsenen temel değerlerden siyasal demokrasiyi somutlaştıran özgürlükler arasında yer aldığı belirtildi.