Gündem

AYM'den 'sendika hakkı' kararı

Abdülkadir Akgün'ün sendika temsilcisi olarak çalıştığı iş yerinde sendikal faaliyetlerde rol üstlendiği gerekçesiyle görev yeri değiştirilmişti

24 Nisan 2019 18:50

Anayasa Mahkemesi (AYM), sendika temsilcisi olarak çalıştığı iş yerinde sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlendiği ve bu nedenle tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği gerekçesiyle görev yeri değiştirilen memurun, atama işleminin iptali için yaptığı bireysel başvuruyu haklı buldu. Yüksek Mahkeme, memurun Anayasa'nın 51'inci maddesiyle güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığı biriminde 'uzman' olarak görev yapan memur Abdülkadir Akgün, başka birime atandı. Akgün'ün atanmasında temel gerekçe olarak sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlenmesi ve bu nedenle tam bir tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği gösterildi. Abdülkadir Akgün'ün atama işleminin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde (AYİM) açtığı dava reddedildi, karar düzeltme talebi de AYİM tarafından kabul edilmedi.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Akgün, kanunlarda herhangi bir kısıtlama olmamasına ve sendika yöneticilerinin yasal güvenceye sahip olmasına rağmen sırf il temsilcisi olmasından dolayı görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

AYM başvuruyu haklı buldu 

Başvuruyu inceleyen AYM, Abdülkadir Akgün'ü haklı buldu. Anayasa'nın 51'inci maddesinde sendika hakkının güvence altına alındığının hatırlatıldığı Anayasa Mahkemesi kararında, "İdarenin ve AYİM'in belirttiği gerekçeler incelendiğinde de sendikal faaliyetlerinin başvurucunun personel birimindeki görevini yürütürken tarafsızlığını ne şekilde olumsuz etkilediğinin somut olgulara dayalı olarak ilgili ve yeterli surette ortaya konulamadığı tespit edilmiştir. Göreve başladığı tarihten bu yana başvurucunun bugüne kadar yaptığı işlerde taraflı veya işinin gereklerine aykırı davrandığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge mevcut değildir" denildi.

Yüksek Mahkeme, idarenin atama gerekçelerinin somut olayda ilgili ve yeterli olmadığına ve salt sendikal faaliyete dayanmak suretiyle işlemin tesis edildiğine dikkat çekerek başvurucuyu haklı buldu. Kararda, "Atama işleminin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği ve dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 51'inci maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.