Gündem

AYM'den emsal karar; açığa alınan memurun kesilen maaşı faiziyle iade edildi

Müdürlük, söz konusu maaşın faizini ödemeyi reddetmişti

13 Mart 2019 08:25

Anayasa Mahkemesi, açığa alınan ancak daha sonra göreve iade edilen memurun açıkta kaldığı sürede kesilen maaşının iade edilirken faizinin ödenmemesini mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Aydın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi görev yapan Vildan Utku Atalay hakkında 1996’da resmi evrakta sahtecilik suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Yargılama sonunda Atalay hakkındaki dava zaman-aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Dava devam ederken Atalay, 15 Temmuz 1998’de açığa alındı ve maaşı 1/3 oranında kesildi. Mühendis Atalay 2005’te kendi isteğiyle emekli oldu. 2010’da bağlı olduğu bakanlığa dilekçe veren Atalay, eksik aldığı maaşı ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi, terfi işlemlerinin yapılarak emekli keseneklerinin Emekli Sandığı’na gönderilmesi talebiyle dilekçe verdi. Başvuru üzerine bakanlık, Atalay’ın kadro ve derecesini 1. derecenin 4. kademesine yükseltti. Ayrıca Aydın Bayındırlık Müdürlüğü de kesilen maaşı 15 bin 762 TL olarak 2010’da Atalay’a ödedi. Ancak müdürlük, söz konusu maaşın faizini ödemeyi reddetti. Atalay, idare mahkemesinde açtığı davayı da kaybetti.

Enflasyon farkı ödenmeli 

Bunun üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurucunun söz konusu alacakların enflasyon oranları karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğratılarak ödendiği anlatılan kararda, “Buna karşın başvurucuya herhangi bir faiz ödemesi ise yapılmamış, faiz ödemesi yönündeki talep reddedilmiştir. Söz konusu değer kaybının oranı gözetildiğinde müdahaleyle başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağandışı bir külfet yüklendiği, bu sebeple söz konusu müdahalenin kamu yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil bir dengeyi başvurucu alyehine bozduğu kanaatine varılmıştır” denildi.