Gündem

AYM, 2 üyesini meslekten ihraç etti

İki AYM üyesi de, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmıştı

04 Ağustos 2016 21:35

Anayasa Mahkemesi (AYM), darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan üyeleri Alparslan Altan ve Prof. Erdal Tercan’ı meslekten ihraç etti.

Alparslan Altan, Mehmet Baransu'nun hak ihlali başvurusunun reddine muhalefet şerhi düşmesiyle tanınıyordu.

İki AYM üyesi de, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmıştı.

 

AYM, ihraçlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4/8/2016 tarihli toplantısında; 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler” başlıklı 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca… meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir.” hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN’ın meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur."