Dünya

Avusturya’da 'İslam' tartışması

Avusturya'da bazı İslam dersi öğretmenlerinin 'İslam'ın demokrasiyle bağdaşmadığı' görüşü tartışmalara neden oldu.

30 Ocak 2009 02:00

Avusturya'da bazı İslam dersi öğretmenlerinin 'İslam'ın demokrasiyle bağdaşmadığı' görüşü, siyasi partiler arasında sert tartışmalara neden oldu.

Avusturya'da İslam din dersi öğretmenleri arasında yapılan bir ankette bazı öğretmenlerin "İslam'ın demokrasiyle bağdaşmadığı" görüşünü savunmaları siyasi partiler arasında sert tartışmalara neden oldu.

Viyana Üniversitesinden Mouhanad Khorcide'nin ülkede görev yapan İslam din dersi öğretmenlerinden 210 kişi arasında yaptığı ankette öğretmenlerin yüzde 21,9'u "İslam'ın demokrasiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle, "demokrasiyi reddettiklerini" bildirdi. Öğretmenlerin yüzde 18,2'si de "İslam dinini terk edenlerin ölümle cezalandırılmasının doğru olduğu" görüşünü dile getirdi.

Anket sonuçlarının Falter gazetesinde yayımlanmasının ardından koalisyon hükümeti ile muhalefet partileri arasında sert tartışmalar başladı.

Muhalefetteki aşırı sağcı FPÖ ve BZÖ, İslam din dersi öğretmenlerini yetiştiren ve görevlendiren İslam Cemaatinin görev ve yetkilerinin kısıtlanmasını talep ederken, Başbakan Werner Faymann ve Eğitim Bakanı Claudia Schmied, "İslam Cemaatinin görev ve yetkileri ile İslam din dersi öğretmenlerinin görevlendirilmesine ilişkin yasanın değiştirilebileceğini" bildirdiler.

Yasal değişikliğe karar verilecek

Schmied, olayın bütün ayrıntılarını İslam Cemaatiyle görüştükten sonra ilgili yasalarda değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini belirtti.

Eleştirilerin hedefi olan İslam Cemaatinin başkanı Anas Schakfeh, koalisyon hükümeti ve muhalefet partilerinden gelen eleştirilere, "ankete katılan İslam din dersi öğretmenlerinin kişisel görüşlerini açıkladıkları, bu görüşlerin okullarda uygulanmadığı" yanıtını verdi.

Schakfeh'nin açıklamasını yeterli bulmayan siyasi parti temsilcileri, öğretmenlerin eğitim ve görevlendirilmelerinden birinci derecede sorumlu olan İslam Cemaatinin olayın tek sorumlusu olduğunu savunuyor.

Anketi hazırlayan Mouhanad Khorchide, İslam din dersi öğretmenlerinin yüzde 40'ının pedagoji ve ilahiyat eğitimi almamış kişilerden oluştuğunu bildirdi.

Türkiye’den öğretmen gitmiyor

Avusturya'da büyük bölümünü Türklerin oluşturduğu 400 bin Müslüman yaşıyor. Avusturya ile Türkiye arasında 70'li yılların başında yapılan anlaşma gereğince İslam din dersi öğretmenleri Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderiliyordu. Avusturya'nın İslam Cemaatinin kurulmasına izin vermesinin ardından 1980'li yılların ortasından itibaren Türkiye'den din dersi öğretmeni getirilmesi durduruldu.

Türkiye'den din dersi öğretmeni gelmemesiyle doğan boşluktan yararlanan İslam Cemaati, üyeleri arasından pedagoji ve ilahiyat eğitimi olmayan bazı kişileri öğretmen olarak tayin etmeye başladı.

Gelişmeleri yakından izleyen Türk sivil toplum örgütleri, İslam Cemaati yönetiminin Mısır'daki El Ezher Üniversitesinin İslam tedrisatını referans aldığını ve görevlendirdiği din dersi öğretmenlerinin de bu tedrisatı uyguladığını belirtiyor.

Bu arada, ülkedeki 400 bin kişilik Müslüman toplumunun yüzde 90'ını Türkler oluşturduğu halde İslam Cemaati yönetiminde ve üyeliklerin Türkler azınlıkta kalıyor.

Sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren İslam Cemaatinin kuruluşunda başkanlığa, Türk toplumunun itirazlarına rağmen Avusturya vatandaşı olan Ahmed Abdurrahimsai adlı Afganistan kökenli eski bir polis getirilmişti.

Abdurrahimsai'nin ölümünün ardından da yine Türk toplumunun itirazlarına rağmen bu kez de Suriye Büyükelçiliğinde idari memur olarak görev yapan Avusturya vatandaşı Anes Schakfeh getirildi.

İslam Cemaatinin tüzüğü ve yönetim kurulu üyelerinin seçimindeki karmaşık yöntem nedeniyle, ülkedeki Türkler ve cami eksenli Türk derneklerinin büyük çoğunluğu cemaate üye olamıyor.

Din dersi öğretmenlerinin neden olduğu son tartışmaların ardından Avusturya resmi makamlarının İslam Cemaatinin tartışmalı tüzüğünü ve seçim sistemine ilişkin yasal bir düzenleme yapması bekleniyor.