Dünya

Avrupalı interseksler: Bedensel bütünlüğümüze saygı duyun

Avrupalı interseksler Letonya'da yaptıkları toplantıda cinsiyetin yalnızca kadın ve erkekten ibaret tanımına meydan okudu, ayrımcılığa karşı tam koruma istedi

16 Ekim 2014 21:18

Avrupalı interseksler, geçtiğimiz hafta Letonya'nın başkenti Riga’da yaptıkları "Uluslararası İnterseks Örgütü Avrupa" (OII Europe) toplantısının ardından Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve hükümetlerden bedensel bütünlüklerine saygı duymaları çağrısında bulundu.

Kaos GL'de yer alan habere göre, toplantıda şu hedefler sıralandı:

 1. Cinsiyetin yalnızca kadın ve erkekten ibaret tanımına meydan okuyarak cinsiyetin de toplumsal cinsiyet gibi süreklilik arz ettiği bilgisini yaygınlaştırmak

 2. İnterseks bireylere ayrımcılığa karşı tam koruma sağlamak. Bunu başarmak için ayrımcılık karşıtı mevzuatlarda cinsiyet özelliklerinin de bir ayrımcılık temeli olarak benimsenmesini öneriyoruz. Cinsiyet özellikleri, kişilerin kromozomal, eşeysel ve anatomik özelliklerini ifade etmektedir. Bunlar üreme organları ve cinsel organlar ve/veya kromozomal yapı ve hormonlar gibi birincil özellikler olabileceği gibi; kas kütlesi, kıl dağılımı, memeler ve/veya boy uzunluğu gibi ve bunlarla sınırlı olmayan ikincil özellikler de olabilir.

 3. Sağlık çalışanları, ebeveynler ve eğitim çalışanları gibi ve bunlarla sınırlı olmayan, interseks bireylerin refahı açısından özel bir rol oynayan paydaşların ve genel olarak toplumun interseks meseleleri hakkında insan hakları perspektifinden bilgilenmelerini sağlamak.

 4. Rızaya dayalı olmayan tıbbî ve psikolojik tedavilerin hukuksuz sayılması için çalışmak. Tıp uzmanları ve diğer uzmanlar, cinsiyet özelliklerini değiştirmeye yönelik ertelenebilecek hiçbir tedaviyi kişinin bilgilendirilmiş rızasını almadan gerçekleştirmemelidirler.