Gündem

Ateistlere anayasal güvence laiklik ilkesine takıldı

CHP'li Batum, ibadetlerin nasıl yapılacağı, devletin inançlar karşısında tarafsız olması, devlet şeklinin ve kurallarının din kurallarına dayandırılamayacağı konusunda AKP ile uzlaşma olmadığını söyledi

16 Eylül 2012 18:22

 

HÜLYA KARABAĞLI-Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, inanç özgürlüğü düzenlemesinde laiklik ilkesinde kilitlendi. Maddenin “ateistlere” anayasal güvence getiren fıkrasında ise uzlaşıldı. Ancak, maddenin tamamında henüz uzlaşma sağlanmadığı için değişik inanç grupları, inanmayanlar ya da dinden ayrılmak isteyenler için özgürlük alanı sağlanmış değil. CHP, "Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü" maddesinde "Devlet, tüm inanç gruplarına karşı iş ve eylemlerinde tarafsızdır. Laikliğin, inanç özgürlüğünün, fikir ve ifade özgürlüğünün olmazsa olmaz koşulu budur" diyor.

Komisyon, gelecek hafta maddeyi görüşecek. 

 

Batum: Sen Müslüman değil misin baskısına karşı 

 

Komisyonun CHP'li üyesi Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, inanç özgürlüğü maddesini T24'e değerlendirdi.

Batum, ibadetlerin nasıl yapılacağı, devletin inançlar karşısında tarafsız olması, devlet şeklinin ve kurallarının din kurallarına dayandırılamayacağı konusunda AKP ile uzlaşma olmadığını söyledi.

Batum, “AKP, devletin inançlar karşısındaki tarafsız olmasına ve birçok öneriye karşı çıkıyor" dedi. Batum'a göre, maddenin tamamı düzenlemeden “inanmama” özgürlüğünde sağlanan uzlaşma olması gereken özgürlüğü tanımlamıyor.

Batum, “Müslüman mısın; benim yaptığım gibi yapacaksın. Benim gibi anlayacaksın. Sen Müslümansan başka ayrıcalıklar istemeyeceksin” gibi mahalle baskısını önlemek, Alevilerin, şamanların, inanmayanların, dinden çıkanların kendini güvencede hissetmesi için laiklik ilkesi şart olduğunu açıkladı.

Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü maddesinde, "Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlük; inanma, inanmama, inancını değiştirmeyi de kapsar" tanımında uzlaşmıştı.