Gündem

Atatürk'ün İsmet İnönü'ye yazdığı telgraf

Başbakan, Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk'ün İnönü'ye yazdığı bir mektuptan söz etti.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk'ün dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye yazdığı bir mektuptan söz etti. Erdoğan'ın sözünü ettiği telgraf 19 Şubat 1931 yılında yazıldı. Erdoğan, "mektup" diye bahsettiği 19 Şubat 1931 tarihli bir telgrafı anlatmak için, "Ah ah, o mektubu iyi incelemek lazım, teferruatına girmeyeceğim. Hani diyor ya, 'o camiler, kervansaraylar askerlerden boşaltılsın...' Sadece o değil, orada daha başka şeyler de var" ifadelerini kullandı. Başbakan'ın dün (2 Mayıs 2010) Hükümeti Hitler’i örnek göstererek eleştiren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a 'İnönü'yü Hitler'e benzeterek' yanıt vermişti.


Başbakan'ın Vakıflar haftası nedeniyle düzenlenen törende gerçekleştirdiği konuşmada söz ettiği ve "mektup" diye bahsettiği, Atatürk'ün 19 Şubat 1931 tarihinde Konya'daki gezisi sırasında İsmet İnönü'ye  gönderdiği telgrafta şunlar yazılıydı:

 
"(Acele ve Mühimdir) Konya: 19.2.1931
 

Başvekalete
 

Son tetkik seyahatimde muhtelif yerlerdeki müzeleri, eski sanat ve medeniyet eserlerini de gözden geçirdim.

 
1. İstanbul'dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya'da mevcut müzeleri gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta ve kısmen de ecnebi mütehassısların yardımı ile tasnif edilmektedir. Ancak memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana çıkarılacak olanların ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır. Bunun için Maarifçe harice tahsile gönderilecek talebeden bir kısmının bu şubeye tahsisinin muvafık olacağı fikrindeyim.
 

2. Konya'da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir harabi içinde bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk medeniyetinin hakiki şaheserleri kıymettar bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alaaddin Camisi, Sahipata medrese, cami ve türbesi, Sırçalı Mescid ve İnce Minare derhal ve müstacelen tamire muhtaç bir haldedir. Bu tamirin gecikmesi bu abidelerin kamilen inhirasını mucip olacağından evvela asker işgalinde bulunanların tahliyesinin ve kaffesinin mütehassıs zevat nezaretiyle tamirinin temin buyrulmasını rica ederim.'''Orada daha başka şeyler de var'Erdoğan, Vakıflar Haftası dolayısıyla TBMM Tören salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada da telgraftan şu sözlerle bahsetti:


''Şu 7.5 yıl içinde Türkiye'nin her köşesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet İnönü'ye yazdığı o mektuptaki o incelik var ya... Ah ah, o mektubu iyi incelemek lazım, teferruatına girmeyeceğim. Hani diyor ya, 'o camiler, kervansaraylar askerlerden boşaltılsın...' Sadece o değil, orada daha başka şeyler de var. onu eğer incelersek, araştırırsak onların içinde nelerin olduğunu görürüz. İşte biz, oraları onlardan temizliyoruz. Ve bu nesile onları kazandırdık, şimdi de geleceğe kazandırıyoruz. Fark bu. 7.5 yıl içinde tarihi eserlerimiz yeniden hayata döndü. Bunlar ahır olarak kullanılıyordu. Bu ahırlardan temizledik. Bu tarihe ihanet değil midir? İşte bunlardan temizleyerek onları bugüne ve geleceğe kazandırdık. Yeniden can suyuna kavuştular.''

ETİKETLER

haber