Gündem

Atatürk'ün 'Ankara Palas'ı darboğazda!

Gecelik oda başına hasılat sadece 3 Türk Lirası'nda kaldı

01 Kasım 2016 14:36

Cumhuriyet’in ilanından sonra resmi konuklar için devlet konukevi olarak hizmet veren ve Atatürk’ün de bir süre kaldığı tarihi Ankara Palas zorda. Sayıştay raporunda işletmenin sürekli zarar ettiği vurgulandı.

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, cumhuriyetin ilk yıllarında siyasetin merkezi konumundaki Ankara Palas Devlet Konukevi’nin mali verilerine ilişkin hazırlanan Sayıştay’ın 2015 Yılı Denetim Raporu’nda, işletmenin sürekli zarar ettiği, mali yapısının sürdürülebilir olmadığı tespit edildi. Konukevi’ne, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılan desteğe rağmen geçmiş yıllar zararının 871 bin 658 lira olduğu kaydedildi.

Raporda, "Bulgu 1: Ankara Palas Devlet Konukevleri Döner Sermaye İşletmesinin Sürdürülebilir Bir Mali Yapıya Kavuşması İçin Tedbir Alınmaması" başlığında işletmenin 2015 yılı mali değerlerine ilişkin inceleme yer aldı. İncelemede, işletmenin kendi gelirleri ile giderlerini finanse edemediği, genel bütçeden ödenek aktarıldığı halde her yıl zarar ettiği ve mali yapısının sürdürülebilir olmadığı tespit edildi. Döner sermaye işletmesine, Bakanlık bütçesinden 2012-2015 arasında 1 milyon 502 bin 377 lira ödenek aktarıldığı belirtilerek özetle şunlar kaydedildi:

Zarar 871 bin 658 lira

“2016 yılı için Dışişleri Bakanlığı bütçesine, işletme bütçesine aktarılmak üzere konulan ödenek tutarı 650 bin Türk Lirasıdır. Bakanlık bütçesinden yapılan desteğe rağmen, Ankara Palas Devlet Konukevleri Döner Sermaye İşletmesi 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında sırasıyla 5 bin 924, 289 bin 683, 121 bin 744 ve 311 bin 554 Türk Lirası zarar etmiştir. İşletmenin bilançosunda görünen toplam geçmiş yıllar zararı 871 bin 658 Türk Lirasıdır.  

"Döner Sermaye İşletmesi bir taraftan Bakanlık bütçesinden ödenek alarak giderlerini finanse etmeye çalışmakta, diğer taraftan elde ettiği hasılatın yüzde 15’ini tekrar genel bütçeye hazine payı olarak aktarmaktadır. Mevcut durumun, genel bütçeden yardım alarak işletme kaynaklarını bir kanaldan beslerken, genel bütçeye Hazine payı aktarmak suretiyle diğer kanaldan boşaltan bir sisteme dönüştüğü değerlendirilmektedir.”

İşletme 2015 içerisinde konaklama geliri olarak sadece 33 bin 5 Türk Lirası gelir elde etmiştir. İşletmenin sahip olduğu odaların tüm yıl kullanıma açık olması durumunda 10 bin 950 gece konaklama imkânı bulunmaktadır. Konaklama geliri hasılatı, mevcut yıllık oda konaklama kapasitesi sayısına bölündüğünde gecelik oda başına hasıla sadece 3 Türk Lirası gibi mütevazi bir rakamda kalmaktadır."

"Zararı artırıcı etki"

Aşçı, garson gibi personelin sık sık yurtdışı temsilciliklere geçici görevle gönderildiği belirtilen Sayıştay raporunda, “İşletmenin duyduğu ilave garson ve aşçı ihtiyacı dışarıdan doğrudan hizmet alımı yöntemi ve ilave maliyet üstlenmek suretiyle karşılanmaktadır. Bu durum işletme maliyetlerini artırıcı dolayısı ile zararını artırıcı bir etki doğurmaktadır. 2015 yılı için bu tür yurtdışı görevlendirmelerin toplam süresi 905 gündür. Bu durum tek bir işçinin 2,5 yıl işletmeye hiç hizmet sunamaması anlamına gelmektedir” denildi.

Atatürk de bir süre Ankara Palas’ta kaldı

Ankara Palas, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı döner sermaye işletmesi olarak, Türk ve yabancı konuklara, Ata-türk’ün ayak bastığı tarihi ortamda hizmet veriyor.

Dışişleri’nin Sayıştay’a ceva-bında Konukevi’nin müze niteliğinde olduğu, ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir süre ikamet ettiği Ankara Palas’ın manevi değerin yanı sıra tarihi ve mimari özellikleri itibarıyla Türkiye’nin tanıtımı açısından önemli değer olduğu kaydedildi. Bakanlığın Ankara Palas’ın durumunu bozmayacak yönetim tarzı ve arayışı içerisinde bulunduğu belirtilen cevapta, Maliye Bakanlığı ile gelirler üzerinden ödenen yüzde 15 payın kaldırılması gibi birçok hususun yasal zemine kavuşturulması için görüşmeler yapıldığı ancak sonuç alınamadığına dikkat çekildi.