Gündem

Ataköy sahildeki inşaatlara 'devam' diyen bir mahkeme bulundu...

Ataköy'de yapımı durdurulan inşaatlara izin çıktı. Belediye 30 gün içinde mühürleri sökecek

13 Ağustos 2014 10:55

Ataköy sahilde devam eden inşaatlar için şimdi de mahkeme savaşları başladı. İdare Mahkemesi'nden son çıkan kararda ruhsat iptali sadece 160. parsele, yani hiç başlamayan inşaata verildi. Devam eden inşaatların ise ruhsatları iade edildi. Bakırköy Belediyesi 2 hafta önce mühürlediği inşaatlara şimdi 'devam' demek zorunda kaldı. Belediyenin 30 gün içinde mühürleri sökmesi gerekiyor.

Ataköy sahilde devam eden inşaatlarla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hatırlanacağı üzere Ataköy sahilde devam eden inşaatların tüm ruhsatları Bakırköy Belediyesi tarafından iptal edilmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurul’u planların iptal olmasını gerekçe göstererek yapı ruhsatlarının dayanaksız olduğu sonucuna varmıştı. Böylelikle Bosphorus otel, Özyazıcı İnşaat’ın devam ettiği Yalı Ataköy Projesi ve Çelebican İnşaat’a ait Blumar Projesi ve Doğa Madencilik tarafından sürdürülen Pruva Projesi mühürlenerek durdurulmuştu.

Ömer Erbil’in Radikal’deki haberine göre, Mimarlar Odası, 564 adada bulunan 160, 174 ve 182 parsellerde, inşaat faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakırköy Belediye Başkanlığı’nca verilen yapı ruhsatlarının iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmış ancak İstanbul 9. İdare Mahkemesi bu talebi reddetmişti. Mimarlar Odası Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak bu karara itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi’nin Birinci Kurul’u bu itirazı görüştü. Mahkeme, “Dava konusu edilen ruhsatların bulunduğu alanı da kapsadığı sonucuna varılan planların yürütmelerinin durdurulması karşısında ruhsatlar dayanaksız kaldığından hukuka aykırı hale gelmiş bulunmaktadır. Bu itibarla davada işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması hali gerçekleştiği gibi işlemlerin icrası da yapıların yapılması sonucu doğuracağından telafisi güç hatta imkansız zararlara yol açabilecektir. Açıklanan nedenlerle davacının itirazının kabulüne, 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen (Yürütmeyi durdurma kararının reddi) kararının kaldırılmasına, yürütmenin dava sonuna kadar durdurulmasına 30.06.2014 günü karar verildi" demişti.

 

İnşaat olmayan boş arazi

 

Yalı Ataköy ve Bosphorus Otel bu karara tavzih (düzeltme) talebinde bulundu. Bu talebi değerlendiren aynı mahkeme bu kez farklı bir karar alarak şöyle dedi:

"9. İdare Mahkemesi’nin 27.03.2014 günkü 174 ve 182 parsellerdeki yürütmeyi durdurma kararına verdiği red kararının kesinleştiğini, 2. kez yürütmeyi durdurma da istenmediğinden, mahkememizin 30.06.2014 günlü kararı (yani son karar) 564 ada 160 parsele (inşaat olmayan boş arazi) yöneliktir.”

Bu karar itiraz yolu olmadığından kesinleşmiş oldu. Ayrıca her iki şirkette Bakırköy Belediyesi tarafından uygulanan ruhsat iptaline Bölge İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı aldı. 1. İdare Mahkemesi Yalı Ataköy Projesi için bir haftada bu kararı alırken 3. İdare Mahkemesi Pruva Projesi için 10 günde karar verdi.