Gündem

Asker, saraylara geri dönüyor

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı bulunan tabur 2011 sonunda lağvedilmiş, TBMM'nin korumasını polis üstlenmişti

02 Ocak 2015 11:51

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, 3 yıl önce Meclis’ten çıkartılarak yerini polise bırakan askeri taburun, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geri döneceğini yazdı. Murat Çelik’e göre, askerler sadece Beştepe’de değil, milli saraylar, köşk ve kasırlkarda da nöbeti, 3 yıl önce görevi devrettiği polisten geri alacak.

Kuruluşundan bu yana Meclis'in korumasından sorumlu olan ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı bulunan tabur 2011 sonunda lağvedilmiş, TBMM'nin korumasını polis üstlenmişti.

Murat Çelik’in Vatan gazetesinin bugünkü (2 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “Yeni saraya yeni muhafız taburu” başlıklı haber şöyle:

 

‘Yeni saraya yeni muhafız taburu’

 

3 yıl önce Meclis'ten çıkartılan askeri tabur, yeniden yapılandırılarak, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda göreve başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı askerler, sadece Ankara'daki yeni sarayda değil, yine 3 yıl önce polise devrettiği milli saray, köşk ve kasırlardaki nöbetine de geri dönecek. Ankara'dan yeni yılın ilk haberi bu...

***

Recep Tayyip Erdoğan, 12'nci Cumhurbaşkanı olarak göreve başladıktan sonra, Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını açıkladı.

Ankara Beştepe'de inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi oldu.

Belli bölümlerinin inşaat, bazı kısımlarının ise tefrişat çalışmaları halen süren saray ile ilgili tartışmalar malum, onlar bu yazının konusu değil. O tartışmaların arasında geri planda kalan önemli bir nokta vardı.

Cumhurbaşkanı Beştepe'ye taşınınca, ardında sadece Çankaya Köşkü'nü değil, Köşk yerleşkesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı da bıraktı.

Ortaya çıkan soru şuydu:

Beştepe'deki yeni sarayın koruma ve tören görevlerini kim üstlenecek?

***

Aldığım bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Muhafız Alayı'na bağlı bir tabur, Beştepe Yerleşkesi'nde konuşlandırılacak.

Bu taburdaki askerler (ki sayılarının toplamda 800 - 900 civarında olacağı belirtiliyor) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı sıra, başta Dolmabahçe olmak üzere (çoğu İstanbul'da bulunan) Milli Saraylar bünyesindeki saray, köşk ve kasırlarda da yeniden nöbete başlayacaklar.

***

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde yer alan askeri taburun görevine, 3 sene önce son verilmişti.

18 Aralık 2011 tarihinde kabul edilen değişiklik ile TBMM İdari Teşkilat Yasası'na, "TBMM’nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazilerinde kolluk ve yönetim hizmetleri TBMM Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet İçişleri Bakanlığınca, TBMM Başkanlığı'na tahsis edilir" hükmü konulmuştu.

***

Atatürk'ün emriyle, kuruluşundan bu yana Meclis'in korumasından sorumlu olan ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı bulunan tabur 2011 sonunda lağvedilmiş, TBMM'nin korumasını polis üstlenmişti.

TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylar'a bağlı 2 saray ile 7 köşk ve kasırda da nöbet, askerden polise devredilmişti.

Böylece, Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere, saray, köşk ve kasırlarda Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın askerleri yerlerini, polis memurlarına bırakmıştı.

***

Çankaya Köşkü kampüsündeki kışlada konuşlu Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, 4 taburdan müteşekkildi.

Muhafız Taburu, Tören Taburu, Lojistik Destek Taburu ve Meclis Taburu.

Yukarıda bahsettiğim yasal düzenleme sonrası Meclis Taburu'nun lağvedilmesiyle birlikte, Muhafız Alayı, 3 tabur olarak görevini sürdürüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın saraylar için verdiği talimat doğrultusunda, alay bünyesindeki tabur sayısı yeniden 4'e çıkacak. Meclis Taburu'nun yerini, saraylardan sorumlu ikinci bir muhafız taburu alacak. Bu arada, Muhafız Alayı'nın yapısında da önemli bir değişikliğe gidiliyor.

TSK genelinde söz konusu olan profesyonelleşme çalışması doğrultusunda, Muhafız Alayı personeli de, er ve erbaşlardan değil, artık uzman çavuşlardan oluşacak.

Yani Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Milli Saraylar bünyesindeki diğer saray, köşk ve kasırlarda, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Saraylar Muhafız Taburu'nun uzman çavuşları görev yapacak. Uygulamaya, Muhafız Alayı'nda devam eden yeni dönem çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yakın zamanda geçilecek.