Gündem

Arnavutköy Belediyesi'nin İlim Yayma Cemiyeti'yle ilişkisinde 'kamu zararı' tespit edildi

"Ortak hizmet projesi değil, yardım"

11 Nisan 2019 12:13

Sayıştay, Arnavutköy Belediyesi’nin İlim Yayma Cemiyeti’ne ait binadaki özel okula “konferans ve spor salonu, bahçe düzenlemesi ve basketbol sahası ve yüzme havuzu” yapmasından dolayı kamunun zarara uğratıldığını tespit etti. Sayıştay, 'ortak hizmet projesi' olarak yapıldığı iddia edilen projeler için  “Ortak hizmet projesi değil, yardım” dedi

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin, İlim Yayma Cemiyeti’nin, Yeşilcami İlme Hizmet Vakfı’na onların da bir koleje kiraladığı binaya yaptığı harcamalardaki hukuka aykırılık Sayıştay’ın kararı ile ortaya konuldu.

Sayıştay’ın 2017 yılı denetim raporunda yer alan “Belediye Tarafından Dernek ve Vakıflara Mevzuata Aykırı Olarak Yardımda Bulunulması“ bulgusu yargılama konusu oldu. Sayıştay denetçilerinin, Arnavutköy, 2428 parselde yer alan mülkiyeti Cemiyete ait olan ve bir başka vakıf tarafından işletilen özel okul binasına belediye bütçesinden yapılan işler ve tutarları şöyle:

“Çatı Katı Konferans ve Spor Salonu (913 bin 371 TL), Peyzaj, Bahçe Düzenlemesi ve Basketbol Sahası (114 bin 586 TL), Yüzme Havuzu (140 bin 216 TL), İç Cephe Boyası (13 bin 850 TL)”

Raporda, cemiyetin başvurusu üzerine AKP’li Belediye Başkanı’nın Meclis’ten aldığı yetkiyi kullanarak protokol imzaladığının altı çizildi. Ortak hizmet projesi olarak isimlendirilen bu protokollerde herhangi bir ortak amaç belirtilmediği, sadece belediyenin imalatları projelendirmek ve yapmakla mükellef tutulduğu, bunun dışında bir hüküm bulunmadığı kaydedildi. Hizmet projelerinin ortak bir hizmetin varlığını gerektirdiği vurgulanarak şöyle denildi:

“Ortak hizmet gerçekleştirmeye karar veren tarafların her birinin yapacakları hizmetleri maddi veya gayri maddi olarak belirlemeleri ve protokolde yer almasını sağlamaları gerekmektedir. Aksi durumda ortak yürütülen bir hizmetten veya projeden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Nitekim Belediye’nin tarafı olduğu ortak hizmet projesi protokollerinin bu haliyle bir projenin gerçekleştirilmesinden çok belirlenen bir derneğe veya cemiyete yine Belediye tarafından belirlenen miktarda yardım yapılması niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.”

"Özel okul, vergi muafiyeti tanınmamış bir vakıf tarafından işletildi"

Raporda, binanın cemiyet tarafından kullanılmadığı da belirtilerek, “Özel okulun Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmamış bir vakıf tarafından işletildiği, özel okula ücreti mukabilinde kayıt olan öğrencilerin kullanımına sunulduğu, uygulamanın bu haliyle mahalli müşterek ihtiyaçlara cevap vermekten uzak olduğu hususu da açıktır” denildi.

Bu tespitler üzerine Sayıştay dairelerinde “kamu zararı” iddiasıyla yapılan hesap yargılaması sonucu, açıklanmayan tutarda kamu zararı tespit edildi. Zararın bir bölümüyle ilgili işlem yapılmasına gerek görülmedi, geri kalan tutar ise sorumlulardan tahsil edildi.