Gündem

AP, Türkiye karar taslağını kabul etti

Değişiklik önergeleriyle, "Hrant Dink'in öldürülmesi gibi çözümlenemeyen davalar değerlendirilirken, Ergenekon'un bu tür olaylarda rolü olduğu tezi daha çok ciddiye al&#

12 Şubat 2009 02:00

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan taslak Türkiye raporunu ve değişiklik önergelerini oyladı.

Kimisi birleştirilen ya da son anda geri çekilen 188 değişiklik önergesinin ayrı ayrı oylanmasının ardından taslak raporun bütünü, komitede 4 "hayır" ve 1 "çekimser"e karşı 65 oyla kabul edildi.

Oomen-Ruijten, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı adil ve dürüst olduğunu" savunarak, taslak belgenin AP Genel Kurulu'nda da kabul edilmesiyle birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandırılacağını umduğunu söyledi.

"Bu rapor Türkiye'nin aynası olmalıdır" diyen Oomen-Ruijten, "Yargı reformu stratejisi geliştirilmesine karşın yeni sistematik reformlara ihtiyaç var. Kopenhag kriterleri müzakerelerin merkezidir. (Müzakerelerin hedefi) yeni fasıllar açmak değil, Türkiye'yi çağdaş, demokratik ve refah içinde bir topluma dönüştürmektir" dedi.

Hollandalı AP üyesi Oomen-Ruijten, "Ulusal Program'ın kabul edilmesi ve Kürtçe televizyon yayını gibi iyi haberlere karşın son 3 yıldır (raporda Türkiye'ye) genel bakış olumsuz. Buna karşın yeni Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile yoğun görüşmelerim oldu. Bu atamanın iyi işaret olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kabul edilen değişiklik önergeleriyle taslak raporda yer alan "Ergenekon" sanıklarının yargılanmasıyla ilgili "Ergenekon suç örgütü sanıklarının yargılanmaya başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Örgütün devlet kurumlarına sızan uzantılarının bütünüyle ortaya çıkarılması için yetkilileri soruşturmayı sürdürmeye teşvik ediyoruz.

Sanıklara muameleyle ilgili (olumsuz) haberlerden endişe duyuyor, Türk makamlarından sanıklara adil yargılanma hakkı sunmalarını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkıca bağlı kalmalarını istiyoruz" biçimindeki ifadelerin sonuna "Hrant Dink'in öldürülmesi gibi çözümlenemeyen davalar değerlendirilirken Ergenekon'un bu tür olaylarda rolü olduğu tezi daha çok ciddiye alınmalıdır" cümlesi eklendi.

Türkiye taslak raporuna dâhil edilen uzlaşma önerisiyle, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde teknik olarak hazır fasılların müzakerelere açılması için üye ülkelere çağrı yapıldı.

Türk hükümetinden "Mart 2009 yerel seçimlerine katılan tüm partilerin seçim komisyonlarında temsil edilmelerine izin vermesi" isteminde bulunan değişiklik önergesi de komitedeki oylamada belgeye girdi.

Kabul edilen bir başka değişiklik önergesiyle, "demokratik, çoğulcu bir toplumda ifade özgürlüğünün ne sık sık internet sitesi yasaklamakla ne de eleştirel basına baskı yapmakla ve dava açmakla sağlanmayacağı" belirtildi.

TRT-6'nın Kürtçe yayına başlamasından duyulan memnuniyet de uzlaşma önergesiyle taslak rapora dâhil edildi.

Türk iş dünyasında sıkça yakınma konusu yapılan AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına Gümrük Birliği üyesi olmasına karşın Türkiye'nin dâhil edilmemesi, verilen uzlaşma önergesiyle rapora girerken, serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili hazırlanan etki raporlarının Türkiye'yi de kapsaması gereği vurgulandı.

Taslak rapora eklenen bir başka değişiklik önergesinde, Türkiye'den öğrenciler, akademisyenler ve işadamları gibi gruplara AB'nin vize kolaylığı getirmesi çağrısı yapıldı. Bu arada kabul edilen değişiklik önergeleriyle "Türk hükümetinden ve yargı makamlarından, 'yeşil sermaye' olarak adlandırılan şirketlerce ya da 'Deniz Feneri' davasında olduğu gibi yardım kuruluşlarınca dolandırılan AB vatandaşı ya da AB'de oturumu bulunan mağdurları ilgilendiren davalarda, AB üyesi ülkelerle daha fazla işbirliği yapmaları" istendi.