Ekonomi

ANKARA'YA ÇOCUK EĞİTİM EVİ ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 18:00

-ANKARA'YA ÇOCUK EĞİTİM EVİ ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Ankara'ya çocuk eğitim evini yaptırmak üzere ihale açtı. Yer tesliminden itibaren 500 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 4 Kasım 2010 tarihinde saat 10.00'da Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı'nda ''açık ihale usulü'' ile yapılacak. Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalede şartname, bedeli mukabili Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığından satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. Katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.