Gündem

Ankara Tabip Odası'ndan bakanlığa çağrı: Bir an evvel pandemi dışı hastaneler oluşturulmalı

25 Aralık 2020 21:42

Ankara Tabip Odası pandemi sürecinde kronik hastalıkların tedavi süreçlerinin devam etmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Ankara Tabip Odası (ATO) pandemi sürecinde kronik hastalıkların tedavi süreçleri için açıklama yayınlayarak Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu: “Kanser taramaları aylardır askıya alınmış durumda. Kanser hastaları kontrollerini aksatmakta, kanser taramaları yapılamamaktadır. Kronik hastalığı bulunan hastalar düzenli kontrollerini olamamaktadır. Acil servislere başvuran ağır hasta sayıları gözle görülür şekilde artmıştır. Bir an evvel pandemi dışı hastaneler oluşturulmalıdır”

ATO’nun yayınladığı açıklamada, resmi olarak pandemi hastanesi ilan edilmeyen hastanelerde personeller için rutin COVID-19 taraması uygulanmadığı ve hastalar için COVID-19’a yönelik bir triyaj uygulaması bulunmadığı ifade edilirken, “Kanser hastaları kontrollerini aksatmakta, kanser taramaları yapılamamaktadır. Kronik hastalığı bulunan hastalar düzenli kontrollerini olamamaktadır. Acil servislere başvuran ağır hasta sayıları gözle görülür şekilde artmıştır. Çeşitli sebeplerle kan sulandırıcı kullanan hastalar kontrolleri aksadığı için ciddi kanamalar ile diyabet ve hipertansiyon hastaları ise ciddi komplikasyonlar ile acil servislere başvurmaktadır. Taramalar ile erken evrede yakalanabilecek kanser hastaları ancak ileri evrelerde tanı almaktadır. Daha vahim olan ise hastalar sağlık kuruluşlarına başvurmadan evlerinde hayatlarını kaybetmektedirler.” belirtildi.

"Ankara’ da kapatılarak şehir hastanesine geçirilen hastaneler tekrar açılmalıdır"

“COVID -19 ile mücadele edilirken önümüzdeki kronik hastalık pandemisini görmezden gelemeyiz.” denilen açıklamada “En iyi ihtimalle dahi pandeminin sonlanması için önümüzde 6 aydan uzun bir zaman olduğu aşikardır. Sağlık Bakanlığı’nı bir an evvel göreve çağırıyoruz:

’Bir an evvel pandemi dışı hastaneler oluşturulmalıdır. Bu hastanelerde tüm personel düzenli olarak COVID-19 açısından taranmalı, personelin hastaneye ulaşımı dahil izolasyon koşulları sağlanmalıdır. Hasta randevuları iki muayene arasında kapalı alanların havalandırılması ve dezenfeksiyonu için gerekli zaman göz önüne alınarak uygun aralıkta verilmelidir. Kronik hastalığı bulunan hastalar için sağlık sistemi tarafından otomatik randevu oluşturulmalıdır. Tüm kanser tarama programları yeniden başlatılmalıdır. Ataması yapılmayan sağlık çalışanları bir an evvel atanmalıdır. Anayasaya aykırı şekilde KHK ve güvenlik soruşturmaları ile eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen sağlık çalışanları derhal atanmalıdır. Ankara’ da kapatılarak şehir hastanesine geçirilen hastaneler tekrar açılmalıdır.” şeklinde taleplerini sıraladı.